OGH

Ondernemersvereniging gemeente Heumen

De OGH is de overkoepelende organisatie van zelfstandige ondernemers in de gemeente Heumen. De aangesloten ledenondernemers zijn afkomstig uit alle sectoren van het midden- en kleinbedrijf, d.w.z. detailhandel, ambacht, industriële nijverheid, horeca, zakelijke dienstverlening, bouw en vervoer en zijn gevestigd in de kernen Nederasselt, Overasselt, Heumen en Malden.

Missie
De missie van de OGH is het creëren van een klimaat binnen de gemeente Heumen waarin het goed ondernemen is. Op basis van een constructieve houding en respect.

Visie
Om de belangen van de leden optimaal te waarborgen wil de OGH zich als een professionele vereniging verder ontwikkelen. Zowel als: bestuur, partner van de gemeente, invulling van activiteiten, het bieden van ondersteuning aan individuele leden en in groei van het aantal leden.

Strategie
Door gestructureerd overleg met de gemeente Heumen op basis van een vooraf vastgestelde agenda werken we samen aan oplossingen van vraagstukken waar beide partijen zich in kunnen vinden. Een laagdrempelig loket vormen en als aanspreekpunt voor vraagstukken van individuele ondernemers. Het organiseren van activiteiten voor de leden waarin toegevoegde waarde geboden wordt en die uitnodigend zijn.

Wat biedt de OGH?

  • Een Ondernemersloket: waar ondernemers individuele hulpvragen kunnen stellen.
  • Regionale netwerkavonden: waar ondernemers met elkaar in verbinding worden gebracht.
  • Debatavonden: tussen gemeente en ondernemers over regionale vraagstukken.
  • Deelname aan petities: meningen kunnen geven over lokale politieke vraagstukken aangaande ondernemers.

Contributie
De contributie bedraagt voor 2024 € 240,- per jaar (excl. 21% BTW). Jaarlijks indexering conform CBS.

Meer informatie daarover is te verkrijgen bij de penningmeester (Ferdie Renkens, te bereiken via het secretariaat).