"Samen kom je verder"

ALV

Reserveer vast in de agenda :

–> 2 november 2017 Algemene Ledenvergadering OGH
19.30 uur inloop
20.00 start vergadering
Locatie: Graaf van Heumen
Rijksweg 232
6582 AB Heumen

Uiteraard komt ter zijner tijd de uitnodiging via de mail.