"Samen kom je verder"

Praat mee over het coalitieakkoord

UITNODIGING

Geachte heer, mevrouw,
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart hebben vier politieke partijen (CDA, D66, GroenLinks en VVD) elkaar gevonden. Zij willen de komende vierjaar samen de gemeente Heumen besturen.

Praat mee over het coalitieakkoord
De afgelopen weken hebben deze politieke partijen samen gewerkt aan een (voorlopig) coalitieakkoord. Over de inhoud van dit akkoord gaan de partijen graag met u in gesprek.
Daarom wordt u uitgenodigd voor de openbare presentatie van het voorlopig coalitieakkoord. Deze presentatie en de dialooggesprekken hierover vinden plaats op zaterdag 21 april tussen 13.30 en 16.00 uur in het Verenigingsgebouw in Overasselt (Willem Alexanderstraat 1, Overasselt). Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en napraten.

Programma
13.30 uur: inloop
13.45 uur: presentatie voorlopig coalitieakkoord
14.30 uur: dialooggesprekken *
16.00 uur: sluiting

* Tijdens de dialooggesprekken in diverse groepen komen onder andere de volgende thema’s aan bod: bouwen en wonen (waar in onze gemeente mag er gebouwd worden en voor welke doelgroepen), zorg en welzijn (kwaliteit van de zorg en preventie), duurzaamheid (windmolens, isolatie, zonne-energie en – panelen) en betrokkenheid van inwoners. Naast deze thema’s kunt u ook ideeën en suggesties meegeven over andere thema’s.

Aanmelden
U kunt zich tot 20 april 12.00 uur aanmelden voor deze bijeenkomst via griffie@heumen.nl. Geef bij uw aanmelding s.v.p. aan namens welke Organisatie u komt en met hoeveel personen. Als u voorafgaand aan de bijeenkomst vragen heeft kunt u deze stellen via griffie@heumen.nl.

Vervolg
De politieke partijen bekijken hoe uw inbreng meegenomen kan worden in het coalitieakkoord. Het definitieve akkoord wordt aangeboden aan de gemeenteraad tijdens de openbare raadsvergadering op donderdagavond 26 april. Deze raadsvergadering is live te volgen via https://heumen.raadsinformatie.nl/live.

Wij hopen op uw komst!

Namens de beoogde coalitie,
Leo Bosland en René Waas