"Samen kom je verder"

  Maand: oktober 2022

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen Oktober

  Uitgave oktober – 2022

  OGH-nieuws

  Op donderdag 29 september jl. was er een ALV met BBQ bij Café Kanaalzicht in Heumen. Ook de leden van Kracht van Lokaal waren uitgenodigd, maar helaas waren er geen leden aanwezig. Voorzitter Taecke Halma heette de aanwezige leden hartelijk welkom en opende de vergadering met enkele mededelingen. Zo is er op 18 november een bijeenkomst van De Kracht van Lokaal (locatie ntb) en wordt tevens op vrijdag 18 november (Dag van de ondernemer) weer de Heumense Ondernemer van het jaar 2022 bekend gemaakt. De voorzitter maakte melding dat de Ondernemersvereniging in de buurgemeente Mook en Middelaar is opgeheven, Penningmeester Ferdy Renkens presenteerde de jaarcijfers en de begroting voor 2023. Hij maakte onder meer bekend dat de contributie voor 2023 gelijk zal blijven. De kascommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd en adviseerde de ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen. Voorzitter Halma lichtte nog toe welke onderwerpen er zoal in het periodiek overleg met de gemeente Heumen aan de orde komen. Hij riep de leden op om dringende kwesties omtrent veiligheid e.d. door te spelen aan het bestuur, zodat deze bij het periodieke overleg kunnen worden besproken. Daarna was er een pitch van Rob Ruhl, manager van het WerkBedrijf van Nijmegen. Hij benadrukte nog eens de mogelijkheden voor het inzetten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt als alternatief in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. De vergadering werd afgesloten met een rondvraag. Inmiddels was Peter Smulders en zijn team buiten al volop aan de slag met de BBQ en stond het buffet gereed. De OGH-leden konden onder het genot van een hapje en een drankje verder netwerken.

   

  MKB Actueel

  Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

  Heb je als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer dan eens bij jouw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Op grond van de BMKB kunnen financiers een borgstelling verkrijgen voor kredieten die zij verstrekken aan mkb-ondernemers. De BMKB is verruimd tot en met 1 juli 2023. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Ook een VOF, eenmanszaak of maatschap komen in aanmerking.

  Kostenstijgingen en ondernemersvertrouwen

  Uit een gezamenlijk onderzoek van het CBS, ondernemersorganisaties en de KVK blijkt dat de helft van de duizenden ondervraagde ondernemers de kostenstijgingen slechts voor een klein deel kan doorberekenen in de prijzen of tarieven aan hun klanten. Bijna 9% kan de kostenstijgingen zelfs helemaal niet doorberekenen. Slechts zo’n 3% kan de kostenstijgingen volledig op afnemers afwentelen. Vooral in de verhuur en handel van onroerend goed, cultuur en sport blijkt het lastig om de prijzen net zo veel op te voeren als de kosten omhoog gaan. Hier zei 80% van de ondernemers de kostenstijgingen voor een klein deel of helemaal niet door te kunnen berekenen. De cijfers laten verder zien dat het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal binnen negen van de elf bedrijfstakken is afgenomen. Toch bleef het sentiment al met al redelijk positief. In de horeca was de afname het grootst en ook binnen de groothandel verslechterde de stemming flink. In de bouw werden bedrijven juist wat optimistischer. Het vertrouwen is daar over de gehele linie ook het hoogst. In het eerste halfjaar sloot 60% van de ondernemers met winst af. Ongeveer 10% maakte verlies en de overige 30% maakte geen noemenswaardige winst of verlies. In vrijwel alle bedrijfstakken zijn ondernemers nogal pessimistisch over het verwachte economisch klimaat in de komende maanden. Alleen in de cultuursector rekent men wat dat betreft per saldo op verbetering.

   

  Facts & Figures

  Meer bedrijfsopheffingen in eerste halfjaar 2022

  Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werden er in het tweede kwartaal van 2022 60.000 mkb-bedrijven opgericht. Daarmee is het aantal oprichtingen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met 58.000 oprichtingen, afgenomen. Het aantal opheffingen nam ten opzichte van het tweede kwartaal 2021 toe met 45% tot ruim 30.000. Bij zowel de oprichtingen (ruim 55.000) als de opheffingen (25 duizend) in het tweede kwartaal van 2022 ging het daarbij voornamelijk om eenmanszaken. In de bedrijfsgroottes 2 tot 10 werkzame personen waren er in het tweede kwartaal minder oprichtingen (4.000) dan opheffingen (5.000) in het mkb. De meeste oprichtingen in het mkb waren bedrijven in specialistische zakelijke dienstverlening (bijna 11.000). De meeste opheffingen in het mkb waren bedrijven in de handel (bijna 6.000). Dit zijn 51% meer opheffingen dan een jaar eerder.

   

  Meer ondernemers lenen

  Volgens Stichting BKR nam het aantal ondernemers met zowel een zakelijke lening als een consumptief krediet in één jaar toe van ruim 73.000 tot bijna 98.000. Dat betekent een stijging van 35%. Het aantal ondernemers met een betalingsachterstand is eind vorig jaar met 20% toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Het gaat om ondernemers die bij BKR geregistreerd staan met zowel een zakelijk als een consumptief krediet.

   

  Onregelmatigheden bij webshops

  Uit onderzoek van KPN Security onder Nederlandse webwinkels blijkt dat bij bijna 5% van de Nederlandse webshops verdachte kenmerken te zien zijn. Een deel van de webshops gebruikt bijvoorbeeld onterecht een keurmerk, sommige webwinkels plaatsen zelfs een niet-bestaand keurmerk. Andere onregelmatigheden waren het ontbreken van https-verbindingen tot valse of ontbrekende KvK-nummers, e-mailadressen en telefoonnummers. Verdachte signalen dat er iets op een webshop niet in orde is, zijn verder: het ontbreken van de mogelijkheid tot betalen op het moment van ontvangst; geen telefoonnummer en/of e-mailadres; veel typefouten, of teksten gekopieerd van andere websites; onrealistisch lage prijzen; overdreven veel positieve reviews, terwijl de zoekmachines negatieve recensies tonen.

   

   

   

  OKTOBER

   

  Za 15 – 11.30 uur Trailrun B&B Kanaalzicht Heumen

   

   

  NOVEMBER

   

  Wo 9 16.00 -19.00 uur De Cirkel 2022 – Uitreiking circulaire prijzen. Golfbaan Het Rijk van Nijmegen. *

   

  Ma 14 Najaarscongres MKB Wijchen met Klaas Dijkhoff – ’t Mozaiek in Wijchen.

   

  Vr 18  19.30 uur

  Locatie wordt nog bekend gemaakt.

  Presentatie Kracht van Lokaal enquête & bekendmaking Heumense ondernemer van het jaar. (Dag van de Ondernemer)  

   

   

  Business regionaal

   

  DE CIRKEL en DE START-UP 2022

  Op 9 november 2022 worden op de golfbaan Het Rijk van Nijmegen voor het eerst 2 circulaire prijzen uitgereikt. De Cirkel 2022, én de Startup Cirkel 2022; de prijs voor de meest circulaire Startup van het Rijk van Nijmegen. Je kunt je eigen bedrijf nomineren of een ondernemer die zich onderscheidt in circulair ondernemerschap en grondstofgebruik. De prijzen zijn ingesteld door de RvN@ Circulaire Raad Rijk van Nijmegen. Nomineren kan via secretariaat@rvnhub.nl