"Samen kom je verder"

  Maand: juni 2024

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen Juni

  Uitgave juni – 2024

  OGH Nieuws

  Beste collega-ondernemers,

  Op 13 mei jl. was er weer een Structureel Economisch Overleg met de gemeente. Aanwezig was ditmaal ook burgemeester Joerie Minses en Marijke van Dam, beleidsmedewerker veiligheid bij de gemeente. Heumen. Zij brachten het thema ondermijning in en lichtten de stand van zaken en de aanpak toe. Zo is er in 2021/2022 het zogeheten Theseus project gestart om de veiligheid op bedrijventerreinen te vergroten. Hierbij werden onder meer bedrijven bezocht om een goede indruk te krijgen van de huidige situatie bij bedrijfspanden en mogelijke risicogebieden in kaart te brengen. Een soort scan of nulmeting dus. Ook werd het zogeheten Damocles-beleid toegelicht, dat is gebaseerd op de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet). Afhankelijk van de situatie kan de burgemeester een dwangsom opleggen, of een woning of een bedrijfspand sluiten als daar drugs of drugsproductie wordt aangetroffen. Een ander instrument is Bibob bij vergunningverlening om witwassen van crimineel geld tegen te gaan. Burgemeester Minses en Marijke van Dam wezen nog op het belang dat inwoners/ondernemers mogelijke vormen van ondermijning melden. Het gaat dan niet alleen om drugs, maar ook om gevallen van zorgfraude, witwaspraktijken of misbruik van arbeiders en mensenhandel. De handhaving is tot nu toe succesvol en de komende tijd zal de gemeenten nog meer voorlichting geven aan inwoners en ondernemers. Enkele andere campagnes zijn: Veilig Buitengebied en de Veiligheidsmarkt 2 november a.s.

   

  Visie Lokale Bedrijventerreinen

  Wethouder Rob Engels wees op het onderzoek Visie Lokale Bedrijventerreinen, dat externe onderzoeker Jan Doorakkers zal gaan uitvoeren. Hierbij wordt gekeken naar de huidige situatie, toekomstvisie, prioriteiten, nieuwe vestigingsmogelijkheden e.d. van de 5 Heumense bedrijventerreinen.

  Voorzitter Taecke Halma bekijkt in dit kader met enkele ondernemers alvast wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de ontwikkelingen op bedrijventerrein Ambachtsweg en bedrijventerrein Molenweg: bedrijven handhaven of een andere invulling geven zoals mogelijke woningbouw.

  De lopende agendapunten en aandachtsvelden zoals parkeer- en verkeersproblemen, geplande woningbouwprojecten, ontwikkelingen in het winkelcentrum werden verder besproken.

  Het Structureel Economisch Overleg is een belangrijk overlegorgaan om rechtstreeks belangrijke zaken tussen ondernemers en de gemeenten bespreekbaar te maken en af te stemmen. Het volgende overleg is gepland op maandag 9 september a.s.

  Safe the date!

  -jarig OGH-jubileum

  Noteer alvast in je agenda. Het 35-jarig OGH-jubileum vieren we op 11 oktober a.s. met een gezellige feestavond in Landgoed Bergzicht.

  OGH-leden krijgen nog een persoonlijke uitnodiging met het feestprogramma.

  Wij wensen iedereen een mooie zomer toe!

  Marijke Sijbrands

  Marly van Raaij

  Ferdie Renkens

  Remco de Vries

  Taecke Halma

   

  Update

  Planning Kanaalzone en sportpark sv. Juliana ’31

  In december 2023 heeft de raad besloten de betonfabriek aan de Kanaalzone in Malden aan te kopen. Daarnaast is besloten om het huidige sportpark van Sv. Juliana te herinrichten. Met beide besluiten is het mogelijk om op deze locaties 614 woningen te realiseren. Het project voorziet in de bouw van 542 appartementen. De verdeling van de woningen is als volgt: 30% sociale huur, 13% middenhuur, 23% betaalbare koop, 6% dure huur en 17% koopappartementen. Daarnaast worden 72 grondgebonden woningen ontwikkeld. Die vormen samen 11% van het totaal, voornamelijk in de dure huur- en koopsector.

  Schetsontwerp (met herinrichting sportvelden op bestaande locatie):

  Globale planning

  • Q1-2024 Uitwerken stedenbouwkundig ontwerp woningbouw en sportpark
  • Q3-2024 Starten planologisch proces
  • Q4-2024 Start civieltechnische uitwerking en voorbereiding sloopwerkzaamheden
  • Q2-2025 Mogelijke start herinrichting sportpark
  • Q3-2025 Mogelijke start sloopwerkzaamheden betonfabriek
  • Q1-2026 Mogelijke start woningbouw

  Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en de informatiebijeenkomsten, dan kun je een mail sturen naar: kanaalzone@heumen.nl.

  Volg de plannen op https://www.heumen.nl/kanaalzone-en-sportpark-sv-juliana-31

  Je kunt ook contact opnemen met omgevingsmanager, Cecile Derks( via het nummer 14 024)

   

  Vriend worden van Theater Overasselt

  Jaarlijks kan een ieder genieten van een serie theatervoorstellingen bij Theater Overasselt (TO). Voor seizoen 2024-2025 zijn dat 6 reguliere theatervoorstellingen en een familievoorstelling. De voorstellingen zijn een mix van  cabaret, toneel en muziek.

  Het programma van komend seizoen is vanaf half juni te zien via de website www.theateroverasselt.nl

  Theater Overasselt is ongesubsidieerd en draait volledig op vrijwilligers: de licht- en geluidgroep, de gastvrouwen en -heren achter de bar, het theaterteam. Allemaal mensen die het belangrijk vinden dat er veel te beleven valt in onze gemeente.

  Vriend van het Theater, een sponsorcontract voor bedrijven en organisaties

  Door sponsoring kunt u als ondernemer bijdragen om de voorstellingen van TO mogelijk te maken en tegelijkertijd vergroot u de naamsbekendheid van uw bedrijf. Ook kunt u op een ontspannen manier netwerken. Na een voorstelling kunt u gezellig borrelen in de foyer met bezoekers en vaak de artiesten en zo uw netwerk vergroten. Alle Vrienden krijgen een vermelding met logo op de TO-website en worden zichtbaar op het informatiescherm in de foyer “De Ontmoeting”. Alle Vrienden worden bovendien vermeld op de flyer die die wordt verspreid.

  Kosten

  Vrienden van Theater Overasselt betalen in seizoen 2024-2025, € 245,00 voor 2 personen (incl. BTW) en krijgen daarvoor twee kaarten en twee drankjes voor 4 voorstellingen (te kiezen uit 6 voorstellingen). Ook een éénpersoons vriendschap is mogelijk voor € 125,00 (incl. BTW). De kosten voor het sponsorcontract zijn volledig fiscaal aftrekbaar voor bedrijven.

  Word ook Vriend. Mail naar info@theateroverasselt.nl

   

  Facts & Figures

  Aantal bedrijven gegroeid in het tweede kwartaal 2024

  Het aantal bedrijven is in het tweede kwartaal met 10%t gestegen ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaand jaar. Er zijn in totaal nu ruim 1,5 miljoen bedrijven. Dit is het hoogste aantal sinds het begin van de meting in 2007. Dit meldt het CBS op de Staat van het mkb.

  De meeste bedrijven bestaan uit 1 werkzame persoon, dit zijn ruim 1,2 miljoen bedrijven. Hiervan zijn er 524.000 actief in de zakelijke dienstverlening. Dit zijn er 66.000 meer, dan Q2 in het voorgaande jaar. De bedrijven met 2 werkzame personen zijn 3%  gestegen ten opzichte van het derde kwartaal in 2023 en tellen nu 140.000 bedrijven. Hiervan zijn bijna 63.000 bedrijven actief in de handel, vervoer en horeca. Het aantal bedrijven in het middenbedrijf is vrijwel gelijk gebleven. De meest gekozen rechtsvorm is de eenmanszaak, met ruim een miljoen bedrijven. Na de eenmanszaak is de besloten vennootschap (BV) met 375.000 bedrijven het populairst.

  MKB-Actueel

  Nieuwe website Stageplekken

  VNO-NCW en MKB-Nederland hebben onlangs de nieuwe website www.checkjestageplek.nl gelanceerd. Het is een informatiepunt om leerbedrijven te helpen hun mbo-stages optimaal in te richten.

  Met circa 250.000 erkende leerbedrijven die mbo-stages en -leerwerkplekken aanbieden speelt het bedrijfsleven een cruciale rol bij de opleiding van jonge vakmensen. In de praktijk gaat dat heel goed, maar het kan altijd beter, aldus de ondernemersorganisaties.

  De nieuwe website biedt leerbedrijven tools, tips, goede voorbeelden en praktijkverhalen om hun stages nog beter te maken. De komende tijd wordt de site verder aangevuld en uitgebreid.

  Importplan en exportplan

  Importeren

  Als je van plan bent om goederen te importeren wil je geen verrassingen tegenkomen. Er komt meer bij kijken dan bij een binnenlandse aankoop. Gebruik daarom het KVK Importplan. Met het KVK Importplan krijg je overzicht in de stappen die je als importeur zet. Het plan geeft je houvast doordat je mogelijkheden, kansen en bedreigingen in kaart brengt. Verbreed je kennis met de links naar waardevolle informatie die je in het plan vindt.

  Lees ook het Stappenplan importeren. Want voor het eerst een product uit het buitenland halen, kan best spannend zijn. Meer informatie vind je op: www.kvk.nl/internationaal/succesvol-starten-met-importeren

  Voor praktische informatie en tips over het importproces en je eigen routeplan kun je je aanmelden via:  https://cloud.email.kvk.nl/emailserie-start-importeren

   

  Bekijk de video ‘Importeren in 14 stappen’ op: https://youtu.be/t9J-zYKAYMc

  Exporteren

  Wil je gaan exporteren en je pijlen richten op buitenlandse markten. Kijk dan op: www.kvk.nl/internationaal/stappenplan-exporteren/

  Download ook het exportplan ( www.kvk.nl/internationaal/kvk-exportplan/). Dit exportplan helpt je een aantal zaken op een rijtje te zetten: de mogelijkheden, kansen en bedreigingen. Is jouw bedrijf klaar voor  export, met welke wetten en regels krijg je te maken en hoe ga je  de markt bewerken?

   

  JUNI
  ZA 1 en ZO 2 14.00 uur -21.00 Foodfestival Trek – Hunnerpark Nijmegen
  MA 3  13.00-17.00 uur Pich to Win – Briskr & Mercator Launch  – Toernooiveld 100 Nijmegen
  MA 3  14.00-16.00 uur Banenmarkt RvN –  De Vasim’, De Kolk 15 Nijmegen
  MA 3 1 4.00-17.30 uur LIFEPORT FESTIVAL CIRCULAIR 2024  RVN@  (UITREIKING DE CIRKEL EN STARTUP CIRKEL 2024) – Radboudumc Experience Center, Geert Grooteplein Noord 15, Nijmegen
  DI 4  19.00-22.00 uur MKB Wijchen on Tour – Locatie: Nieuweweg 267 in Wijchen  (aanmelden via www.mkbwijchen.nl)
  DO 6 16.30-18.30 uur Business Bites & Bubbles – Tante Koosje Berg en Dalseweg 359 Nijmegen. www.lifestylebusinessclub.nl
  In september. Zie datum in nieuwsbrief augustus Algemene Leden Vergadering OGH
  ZA  8  12.00-15.00 uur Vaderdag Knutselterras – Winkelcentrum Malden
  ZA 8 13.00-18.30 uur NEC supporters toernooi – SV Juliana
  ZA 15  10.00 uur Ambachten in werking – Buurderij De Lage Hof Overasselt
  ZA  15  12.00-15.00 uur Meet & Greet Spiderman met knutselterras – Winkelcentrum Malden
  ZA 15 Bedrijventoernooi SV Heumen
  DI 18 15.00-17.00 uur Van online kijkers naar kopers: hoger in Google en meer conversie – HAN Campus Nijmegen
  VR 21 Noviotech Soccer Tournament 2024 – NovioTech Campus
  ZA 22  12.00 – 15.00 uur Europees kampioen ballonvouwen Patrick van de Ven – Winkelcentrum Malden
  ZA 29  12.00 – 15.00 uur Kindershow Pipo Piloot – Winkelcentrum Malden
  ZO 30 Rommelmarkt SV Juliana
  JULI
  WO 3  17.45 -22.00 uur 4Dorpentocht – De tocht start in Nederasselt (Dorpshuis) en eindigt in Malden (Gemeentehuis).
  DO 4 15.30-19.00 uur SMB Network DareToAsk  (+ BBQ) – Noviotech Campus in Nijmegen
  DI 16 t/m VR 19 4Daagse   info: www.4daagse.nl
  ZA 20  10.00 uur Ambachten in werking – Buurderij De Lage Hof Overasselt