"Samen kom je verder"

  admin

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen Augustus

  Uitgave augustus- 2023

  OGH-nieuws

  Beste collega-ondernemers,

  Voor de meeste mensen is de zomervakantie al aangebroken en is men aan het genieten van een welverdiende ontspanning. Hierbij enkele punten die we graag met jullie willen delen.

  Na de coronaperiode zijn de meeste bedrijven weer op volle toeren gaan draaien en hebben velen de druk van personeelstekorten gevoeld of voelen dit nog steeds. Laten we hopen dat hierin snel een oplossing voor wordt gevonden.

  In 2020 werd tijdens de coronacrisis samen met de gemeente, de winkeliersvereniging van het winkelcentrum Malden en de OGH voor een periode van 3 jaar de campagne de Kracht van Lokaal opgestart. Het doel was om de inwoners, bezoekers en ondernemers bewust te maken om de lokale economie te ondersteunen in de toen moeilijke tijd. Eind 2023 loopt de termijn van 3 jaar voor deze campagne af. We hebben diverse malen bij de ondernemers gepolst of zij de campagne hierna nog eens voor 3 jaar willen doorzetten. Het is helaas niet gelukt om voor een voortzetting de handen op elkaar te krijgen. De betrokken initiatiefnemers investeerden de afgelopen 3 jaar veel vrije tijd om van alles voor de campagne te regelen. Met de initiatiefnemers is besloten om eind 2023 deze campagne stop te zetten.

  De Toeristische Advies Raad Heumen startte enkele jaren geleden het ‘Hoemannen’ project als extra aanjager voor het toerisme in Heumen. In een bijeenkomst met horeca en toeristische ondernemers werd hiervoor in 2019 een aftrap gegeven. De website www.hoemannen.nl (www.toerismeheumen.nl) werd daarna gelanceerd. Na een verplichte Corona-pauze volgden er nog enkele bijeenkomsten om gezamenlijke acties uit de zetten, de laatste bijeenkomst was afgelopen maart. De rol van de Toeristische Advies Raad en gemeente Heumen is vooral faciliterend waardoor toeristische ondernemers met het Hoemannen-concept nieuwe diensten en producten kunnen ontwikkelen. Enkele ondernemers zijn daarin zeer succesvol (zie enkele voorbeelden op www.hoemannen.nl). De Toeristische Advies Raad legt nu vooral de bal bij de ondernemers zelf en hoopt dat ook andere ondernemers met het Hoemannen-campagne hun voordeel zullen doen.

  De Vierdaagse was voor Malden weer een succes. Michael Limbach en Peter Smulders hadden voor woensdag, Steelband Korps Mariniers en donderdag Diva Turner gearrangeerd. Er was een grote opkomst met veel gezellige mensen.

  Het werkbedrijf start de campagne Buddy’s in Heumen gezocht!

  Passend werk vinden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor iemand die al langer uit het arbeidsproces is, of een arbeidsbeperking heeft. Wil jij als Heumense ondernemer iemand helpen een stap(je) te zetten richting werk? Doe dan mee met het Buddyproject Heumen en neem contact op met het werkbedrijf.

  Bij de ALV op donderdag 31 augustus a.s. bij St. Walrick in Overasselt geeft Gerda van Hunen van voedingsadviesbureau Baseline in Malden een presentatie over de rol diëtist als specialist op het gebied van voeding en de samenwerking met andere zorgdisciplines. Verder houdt Fons Claessen een betoog over de energietransitie in de Groene metropoolregio Arnhem – Nijmegen. De ALV wordt afgesloten met een gezellige BBQ. Aanmelden kan nog tot 26 augustus op www.ovgh.nl onder kopje Nieuws!

  Rond het winkel centrum en op bedrijventerreinen gebeuren regelmatig dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Zie je iets verdachts, meld het dan bij de politie. Alleen als er veel aangiften worden gedaan kan de politie/gemeente hierop ook gerichte actie ondernemen.

  We wensen alle ondernemers een fijne voortzetting van de zomer. Een mooi moment om nieuwe plannen te smeden. Veel succes hiermee en tot ziens op 31 augustus!

  Marijke Sijbrands
  Marly van Raaij
  Ferdi Renkens
  Remco de Vries
  Taecke Halma

  MKB Actueel

  Stijging loonkosten per 1 januari 2024

  Op 1 januari 2024 gaat het maandloon voor veel werknemers extra stijgen. Hoe komt dat? Voor het minimumuurloon wordt er naar het huidige minimumuurloon van een 36-urige werkweek gekeken. Dat betekent dat degenen die in een sector werken met een 38 of 40-urige werkweek ineens een stuk meer gaan verdienen. Zij krijgen namelijk ineens het uurloon van een 36-urige werkweek. Dat betekent een stijging van de loonkosten.

  Het minimumloon in 2023 is € 1.995 per maand. Dit is het maandloon bij een 36-, 38-, of 40-urige werkweek. De werknemers met een 36-urige werkweek hebben dus op dit moment het hoogste uurloon: € 12,79. Als je dit uurloon zou toepassen op een 38- of 40-urige werkweek, dan zie je ineens dat deze werknemers flink meer gaan verdienen:

  • 38-urige werkweek: € 2.105,83 per maand
  • 40-urige werkweek: € 2.216,67 per maand

  Dat komt neer op een minimale loonstijging van 11,11% bij een werkweek van 40 uur. Bij een werkweek van 38 uur is er een minimale loonstijging van 5,06%. Minimaal, want deze berekening is nog niet gedaan aan de hand van het uurloon voor 2024. Aangezien het uurloon waarschijnlijk wordt geïndexeerd per 1 januari, zal het maandloon dus nog hoger uitvallen. Het minimumloon voor 2024 wordt bekendgemaakt in oktober 2023.

  =======

  Betalingsregeling bijzonder uitstel

  De Belastingdienst trekt de betalingsregeling in voor ondernemers die niet hebben voldaan aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis.

  Ondernemers die nog geen actie hebben ondernomen krijgen in augustus een brief van de Belastingdienst dat de betalingsregeling wordt ingetrokken. Zo kunnen ze nog actie nemen en voorkomen dat ze in één keer het hele bedrag moeten betalen waarvoor bijzonder uitstel is verkregen. Een ondernemer voldoet niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel, om een van de volgende redenen:

  • De ondernemer heeft sinds 1 oktober 2022 niet voldaan aan nieuwe betalingsverplichtingen.
  • De ondernemer heeft sinds 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling niet op tijd betaald.
  • De ondernemer loopt achter met betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 én met de termijnen van de betalingsregeling.

  Als de Belastingdienst de betalingsregeling bijzonder uitstel intrekt moet de ondernemer alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel vallen, in 1 keer betalen. Plus eventuele kosten vóór 29 augustus 2023. Heb je vragen over de betalingsregeling bel dan zo snel mogelijk de BelastingTelefoon: 080 – 0543.

   

  DEB.nl

  Het programma www.DEB.nl (Duurzaam Energie Besparen) van MKB-Nederland en VNO NCW helpt ondernemers bij alles rond energiebesparing. Steeds meer mkb-ondernemers investeren in zonne-energie. Een goede ontwikkeling, want zelf opwekken van energie via zonnepanelen draagt bij aan energiebesparing, verlaging van bedrijfskosten en verduurzaming. Bovendien zijn zonnepanelen een rendabele investering. De voor ondernemers 10 belangrijkste facetten met betrekking tot zonnepanelen komen aan de orde in het kennisdossier ‘Zonnepanelen’. Je kunt het dossier hier opvragen: https://deb.nl/kennisdossiers/zonnepanelen/

   

  Wat is SROI?

  SROI of Social Return On Investment bestaat uit afspraken tussen opdrachtgevers (overheden) en opdrachtnemers over het leveren van een maatschappelijke bijdrage als onderdeel van een verkregen opdracht. Hierbij gaat het om inkoop of aanbesteding van werken, diensten en leveringen. Organisaties kunnen hun social return verplichting invullen door bij de betreffende opdracht personeel in te zetten, dat behoort tot specifieke doelgroepen (mensen met een arbeidsbeperking, werklozen of leerlingen). Daarnaast is het mogelijk om (alternatief of aanvullend) een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dit kan bijvoorbeeld door in te kopen bij een sociale onderneming, waar mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst zijn. Of door een maatschappelijke activiteit te verrichten. Denk hierbij aan (onbetaald) een presentatie op een school te verzorgen of het geven van cursussen op uw vakgebied.

  Bij het SROI-loket van WerkBedrijf kun je terecht voor alle informatie over social return. Zij adviseren over het opnemen van SROI bij aanbestedingen, ondersteunen opdrachtnemers bij het invullen van deze verplichtingen. En zij zorgen ervoor dat de juiste kandidaten, met de eventueel benodigde ondersteuning worden bemiddeld op de vacatures bij de ondernemers. WerkBedrijf helpt zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij de uitvoering van social return afspraken. Dat doen ze met name op het gebied van:

  • Advisering van opdrachtgevers
  • levering (tijdelijk) personeel
  • advisering over invulmogelijkheden
  • monitoring van de SROI verplichting

  Heb je een vraag over social return, mail dan naar: sroiloketrvn@wbrn.nl of bel met SROI adviseur Sander van Haren, 06-29597744.

   

  Fact & Figures

  Betaling zieke AOW’er verkort

  Als je een werknemer hebt die de AOW-leeftijd al heeft bereikt en hij valt uit door ziekte, dan hoef je nog maar zes weken loon door te betalen. Voorheen was dat 13 weken. Hierdoor loop je nog minder risico bij het in dienst nemen en houden van oudere werknemers. Voor werknemers die voor 1 juli 2023 al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan, gaat de nieuwe termijn van 6 weken gelden. Vergeleken bij andere werknemers is de loondoorbetaling bij ziekte van een oudere werknemer dus een stuk korter. Je bent normaal gesproken verplicht om 104 weken het loon door te betalen als een werknemer ziek is. Dat is twee jaar. Bij werknemers met de AOW-leeftijd is dat dus een flink stuk korter.

   

  Verkooppraktijk

  Service als concurrentievoordeel

  “Je krijgt de klanten die je verdient”, luidt het gezegde. Met service kun je je als bedrijf echt onderscheiden t.o.v. jouw concurrent. Service kan toegevoegde waarde bieden en is een perfect verkoopinstrument. Een paar servicetips op een rij:

  1. Inventariseer alle service-activiteiten
   Zet ze op een rij en noteer bij ieder punt een concreet voorbeeld, dat je in het verkoopgesprek kunt aanhalen. B.v. eigen vervoer (=snelle levering) e.d.
  2. Testimonials
   Maak gebruik van referenties. Praktijkvoorbeelden van werkelijke (enthousiaste) klanten spreken tot de verbeelding. Noem ze en vermeld ze in je communicatie-uitingen.
  3. Zorg voor optimale bereikbaarheid
   Dus een goede telefonische receptie en opvang van bezoekers. Ook een eventuele helpdesk moet optimaal functioneren.
  4. Wees specifiek
   Jouw klant wil precies weten wat je service inhoudt. Geef concrete getallen of omschrijvingen, zoals ‘binnen twee dagen’, ’24 uur per dag bereikbaar’, ‘onmiddellijke vervanging bij klacht’, enzovoort.
  5. Neem bij service zelf initiatief
   Als je klant om de service moet vragen, dan is dat een gemiste kans. Het ‘onverwachte presentje’ heeft meer impact.
  6. Maak van een probleem een kans
   Klanten met hoge eisen moeten voor je team een uitdaging zijn. Zelfs ‘onmogelijke’ wensen of eisen zijn met wat compromissen best op te lossen.
  7. Feedback
   Analyseer binnenkomende klachten en vertaal die direct naar een oplossing. Noteer ook de complimenten. Wat je slecht doet, moet niet meer doen en wat je goed doet, zou je meer moeten doen!
  8. Duidelijk over kosten
   Service kun je ook verlenen als daarvoor kosten worden (door)berekend. Ben daar vanaf het begin duidelijk over. Je kunt bijvoorbeeld gratis wel een koerier regelen, maar de helft van de koerierskosten in rekening brengen o.i.d.
  9. Invoelingsvermogen
   Kruip in de huid van de klant, denk in zijn behoeften en wensen en geef hem alle aandacht.
  10. Service als bedrijfsfilosofie
   Het aspect service kun je als bedrijfsstrategie presenteren en als een vanzelfsprekend onderdeel van je verkoopstrategie. Noem voorbeelden waaruit de klantvriendelijkheid van jouw bedrijf blijkt.

  AUGUSTUS
  VR 25 12.00 – 15.00 uur Businesstalk Indonesië –  Made in Asia Nijmegen
  DI 29 3e Algemene Bestuursvergadering OGH
  DO 31  8.30 uur Structureel Overleg gemeente (Gemeentehuis)
  DO 31  18.30 uur Algemene Ledenvergadering OGH en aansluitend BBQ – Restaurant St. Walrick Overasselt
  SEPTEMBER
  ZA 2 en ZO 3  11.00-17.00 uur Kunstroute Heumen – www.kunstrouteheumen.nl
  DI 5  11.15 – 11.55 uur ”Welcome to Noviotech Campus” Sept 5th – Q3 edition  NovioTech Campus Nijmegen gebouw M
  WO 6 t/m DO 8  8.00 uur Joint Silicon Europe / High Tech NL booth at SEMICON Taiwan 2023  NovioTech Campus Nijmegen
  DO 7 14.30-17.00 Circulair Talent Uitgelicht  – RvN@
  DO 14  19.00 – 21.00 uur Scale & Grow Community Kickstart  – Noordkanaalhaven Nijmegen
  ZO 17 Schieten onder het boompje – Nederasselt
  ZO 17  7.00 -10.00 uur Groesbeeks Gruwelijkste (Mountainbike event) – Gerstweg 2 Nijmegen
  DO 21   11.00-16.00 uur Innoboot  NovioTech Campus
  DO 21 20.00 uur Raadvergadering Gem. Heumen-Gemeentehuis/Raadzaal
  DO 28 15.00-17.00 uur Pitchen als een Pro: The floor is yours!  – HAN Arnhem