"Samen kom je verder"

  ictmaatwerk

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen Juni

  Uitgave juni – 2024

  OGH Nieuws

  Beste collega-ondernemers,

  Op 13 mei jl. was er weer een Structureel Economisch Overleg met de gemeente. Aanwezig was ditmaal ook burgemeester Joerie Minses en Marijke van Dam, beleidsmedewerker veiligheid bij de gemeente. Heumen. Zij brachten het thema ondermijning in en lichtten de stand van zaken en de aanpak toe. Zo is er in 2021/2022 het zogeheten Theseus project gestart om de veiligheid op bedrijventerreinen te vergroten. Hierbij werden onder meer bedrijven bezocht om een goede indruk te krijgen van de huidige situatie bij bedrijfspanden en mogelijke risicogebieden in kaart te brengen. Een soort scan of nulmeting dus. Ook werd het zogeheten Damocles-beleid toegelicht, dat is gebaseerd op de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet). Afhankelijk van de situatie kan de burgemeester een dwangsom opleggen, of een woning of een bedrijfspand sluiten als daar drugs of drugsproductie wordt aangetroffen. Een ander instrument is Bibob bij vergunningverlening om witwassen van crimineel geld tegen te gaan. Burgemeester Minses en Marijke van Dam wezen nog op het belang dat inwoners/ondernemers mogelijke vormen van ondermijning melden. Het gaat dan niet alleen om drugs, maar ook om gevallen van zorgfraude, witwaspraktijken of misbruik van arbeiders en mensenhandel. De handhaving is tot nu toe succesvol en de komende tijd zal de gemeenten nog meer voorlichting geven aan inwoners en ondernemers. Enkele andere campagnes zijn: Veilig Buitengebied en de Veiligheidsmarkt 2 november a.s.

   

  Visie Lokale Bedrijventerreinen

  Wethouder Rob Engels wees op het onderzoek Visie Lokale Bedrijventerreinen, dat externe onderzoeker Jan Doorakkers zal gaan uitvoeren. Hierbij wordt gekeken naar de huidige situatie, toekomstvisie, prioriteiten, nieuwe vestigingsmogelijkheden e.d. van de 5 Heumense bedrijventerreinen.

  Voorzitter Taecke Halma bekijkt in dit kader met enkele ondernemers alvast wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de ontwikkelingen op bedrijventerrein Ambachtsweg en bedrijventerrein Molenweg: bedrijven handhaven of een andere invulling geven zoals mogelijke woningbouw.

  De lopende agendapunten en aandachtsvelden zoals parkeer- en verkeersproblemen, geplande woningbouwprojecten, ontwikkelingen in het winkelcentrum werden verder besproken.

  Het Structureel Economisch Overleg is een belangrijk overlegorgaan om rechtstreeks belangrijke zaken tussen ondernemers en de gemeenten bespreekbaar te maken en af te stemmen. Het volgende overleg is gepland op maandag 9 september a.s.

  Safe the date!

  -jarig OGH-jubileum

  Noteer alvast in je agenda. Het 35-jarig OGH-jubileum vieren we op 11 oktober a.s. met een gezellige feestavond in Landgoed Bergzicht.

  OGH-leden krijgen nog een persoonlijke uitnodiging met het feestprogramma.

  Wij wensen iedereen een mooie zomer toe!

  Marijke Sijbrands

  Marly van Raaij

  Ferdie Renkens

  Remco de Vries

  Taecke Halma

   

  Update

  Planning Kanaalzone en sportpark sv. Juliana ’31

  In december 2023 heeft de raad besloten de betonfabriek aan de Kanaalzone in Malden aan te kopen. Daarnaast is besloten om het huidige sportpark van Sv. Juliana te herinrichten. Met beide besluiten is het mogelijk om op deze locaties 614 woningen te realiseren. Het project voorziet in de bouw van 542 appartementen. De verdeling van de woningen is als volgt: 30% sociale huur, 13% middenhuur, 23% betaalbare koop, 6% dure huur en 17% koopappartementen. Daarnaast worden 72 grondgebonden woningen ontwikkeld. Die vormen samen 11% van het totaal, voornamelijk in de dure huur- en koopsector.

  Schetsontwerp (met herinrichting sportvelden op bestaande locatie):

  Globale planning

  • Q1-2024 Uitwerken stedenbouwkundig ontwerp woningbouw en sportpark
  • Q3-2024 Starten planologisch proces
  • Q4-2024 Start civieltechnische uitwerking en voorbereiding sloopwerkzaamheden
  • Q2-2025 Mogelijke start herinrichting sportpark
  • Q3-2025 Mogelijke start sloopwerkzaamheden betonfabriek
  • Q1-2026 Mogelijke start woningbouw

  Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en de informatiebijeenkomsten, dan kun je een mail sturen naar: kanaalzone@heumen.nl.

  Volg de plannen op https://www.heumen.nl/kanaalzone-en-sportpark-sv-juliana-31

  Je kunt ook contact opnemen met omgevingsmanager, Cecile Derks( via het nummer 14 024)

   

  Vriend worden van Theater Overasselt

  Jaarlijks kan een ieder genieten van een serie theatervoorstellingen bij Theater Overasselt (TO). Voor seizoen 2024-2025 zijn dat 6 reguliere theatervoorstellingen en een familievoorstelling. De voorstellingen zijn een mix van  cabaret, toneel en muziek.

  Het programma van komend seizoen is vanaf half juni te zien via de website www.theateroverasselt.nl

  Theater Overasselt is ongesubsidieerd en draait volledig op vrijwilligers: de licht- en geluidgroep, de gastvrouwen en -heren achter de bar, het theaterteam. Allemaal mensen die het belangrijk vinden dat er veel te beleven valt in onze gemeente.

  Vriend van het Theater, een sponsorcontract voor bedrijven en organisaties

  Door sponsoring kunt u als ondernemer bijdragen om de voorstellingen van TO mogelijk te maken en tegelijkertijd vergroot u de naamsbekendheid van uw bedrijf. Ook kunt u op een ontspannen manier netwerken. Na een voorstelling kunt u gezellig borrelen in de foyer met bezoekers en vaak de artiesten en zo uw netwerk vergroten. Alle Vrienden krijgen een vermelding met logo op de TO-website en worden zichtbaar op het informatiescherm in de foyer “De Ontmoeting”. Alle Vrienden worden bovendien vermeld op de flyer die die wordt verspreid.

  Kosten

  Vrienden van Theater Overasselt betalen in seizoen 2024-2025, € 245,00 voor 2 personen (incl. BTW) en krijgen daarvoor twee kaarten en twee drankjes voor 4 voorstellingen (te kiezen uit 6 voorstellingen). Ook een éénpersoons vriendschap is mogelijk voor € 125,00 (incl. BTW). De kosten voor het sponsorcontract zijn volledig fiscaal aftrekbaar voor bedrijven.

  Word ook Vriend. Mail naar info@theateroverasselt.nl

   

  Facts & Figures

  Aantal bedrijven gegroeid in het tweede kwartaal 2024

  Het aantal bedrijven is in het tweede kwartaal met 10%t gestegen ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaand jaar. Er zijn in totaal nu ruim 1,5 miljoen bedrijven. Dit is het hoogste aantal sinds het begin van de meting in 2007. Dit meldt het CBS op de Staat van het mkb.

  De meeste bedrijven bestaan uit 1 werkzame persoon, dit zijn ruim 1,2 miljoen bedrijven. Hiervan zijn er 524.000 actief in de zakelijke dienstverlening. Dit zijn er 66.000 meer, dan Q2 in het voorgaande jaar. De bedrijven met 2 werkzame personen zijn 3%  gestegen ten opzichte van het derde kwartaal in 2023 en tellen nu 140.000 bedrijven. Hiervan zijn bijna 63.000 bedrijven actief in de handel, vervoer en horeca. Het aantal bedrijven in het middenbedrijf is vrijwel gelijk gebleven. De meest gekozen rechtsvorm is de eenmanszaak, met ruim een miljoen bedrijven. Na de eenmanszaak is de besloten vennootschap (BV) met 375.000 bedrijven het populairst.

  MKB-Actueel

  Nieuwe website Stageplekken

  VNO-NCW en MKB-Nederland hebben onlangs de nieuwe website www.checkjestageplek.nl gelanceerd. Het is een informatiepunt om leerbedrijven te helpen hun mbo-stages optimaal in te richten.

  Met circa 250.000 erkende leerbedrijven die mbo-stages en -leerwerkplekken aanbieden speelt het bedrijfsleven een cruciale rol bij de opleiding van jonge vakmensen. In de praktijk gaat dat heel goed, maar het kan altijd beter, aldus de ondernemersorganisaties.

  De nieuwe website biedt leerbedrijven tools, tips, goede voorbeelden en praktijkverhalen om hun stages nog beter te maken. De komende tijd wordt de site verder aangevuld en uitgebreid.

  Importplan en exportplan

  Importeren

  Als je van plan bent om goederen te importeren wil je geen verrassingen tegenkomen. Er komt meer bij kijken dan bij een binnenlandse aankoop. Gebruik daarom het KVK Importplan. Met het KVK Importplan krijg je overzicht in de stappen die je als importeur zet. Het plan geeft je houvast doordat je mogelijkheden, kansen en bedreigingen in kaart brengt. Verbreed je kennis met de links naar waardevolle informatie die je in het plan vindt.

  Lees ook het Stappenplan importeren. Want voor het eerst een product uit het buitenland halen, kan best spannend zijn. Meer informatie vind je op: www.kvk.nl/internationaal/succesvol-starten-met-importeren

  Voor praktische informatie en tips over het importproces en je eigen routeplan kun je je aanmelden via:  https://cloud.email.kvk.nl/emailserie-start-importeren

   

  Bekijk de video ‘Importeren in 14 stappen’ op: https://youtu.be/t9J-zYKAYMc

  Exporteren

  Wil je gaan exporteren en je pijlen richten op buitenlandse markten. Kijk dan op: www.kvk.nl/internationaal/stappenplan-exporteren/

  Download ook het exportplan ( www.kvk.nl/internationaal/kvk-exportplan/). Dit exportplan helpt je een aantal zaken op een rijtje te zetten: de mogelijkheden, kansen en bedreigingen. Is jouw bedrijf klaar voor  export, met welke wetten en regels krijg je te maken en hoe ga je  de markt bewerken?

   

  JUNI
  ZA 1 en ZO 2 14.00 uur -21.00 Foodfestival Trek – Hunnerpark Nijmegen
  MA 3  13.00-17.00 uur Pich to Win – Briskr & Mercator Launch  – Toernooiveld 100 Nijmegen
  MA 3  14.00-16.00 uur Banenmarkt RvN –  De Vasim’, De Kolk 15 Nijmegen
  MA 3 1 4.00-17.30 uur LIFEPORT FESTIVAL CIRCULAIR 2024  RVN@  (UITREIKING DE CIRKEL EN STARTUP CIRKEL 2024) – Radboudumc Experience Center, Geert Grooteplein Noord 15, Nijmegen
  DI 4  19.00-22.00 uur MKB Wijchen on Tour – Locatie: Nieuweweg 267 in Wijchen  (aanmelden via www.mkbwijchen.nl)
  DO 6 16.30-18.30 uur Business Bites & Bubbles – Tante Koosje Berg en Dalseweg 359 Nijmegen. www.lifestylebusinessclub.nl
  In september. Zie datum in nieuwsbrief augustus Algemene Leden Vergadering OGH
  ZA  8  12.00-15.00 uur Vaderdag Knutselterras – Winkelcentrum Malden
  ZA 8 13.00-18.30 uur NEC supporters toernooi – SV Juliana
  ZA 15  10.00 uur Ambachten in werking – Buurderij De Lage Hof Overasselt
  ZA  15  12.00-15.00 uur Meet & Greet Spiderman met knutselterras – Winkelcentrum Malden
  ZA 15 Bedrijventoernooi SV Heumen
  DI 18 15.00-17.00 uur Van online kijkers naar kopers: hoger in Google en meer conversie – HAN Campus Nijmegen
  VR 21 Noviotech Soccer Tournament 2024 – NovioTech Campus
  ZA 22  12.00 – 15.00 uur Europees kampioen ballonvouwen Patrick van de Ven – Winkelcentrum Malden
  ZA 29  12.00 – 15.00 uur Kindershow Pipo Piloot – Winkelcentrum Malden
  ZO 30 Rommelmarkt SV Juliana
  JULI
  WO 3  17.45 -22.00 uur 4Dorpentocht – De tocht start in Nederasselt (Dorpshuis) en eindigt in Malden (Gemeentehuis).
  DO 4 15.30-19.00 uur SMB Network DareToAsk  (+ BBQ) – Noviotech Campus in Nijmegen
  DI 16 t/m VR 19 4Daagse   info: www.4daagse.nl
  ZA 20  10.00 uur Ambachten in werking – Buurderij De Lage Hof Overasselt

   

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen April

  Uitgave april- 2024

  OGH-nieuws

  Beste collega-ondernemers,

  Het voorjaar is aangebroken en iedereen wordt meer ‘ondernemend’: we gaan er op uit, knappen de tuin op of pakken lekker ergens een terrasje.

  Wij als ondernemers ondernemen het héle jaar door, maar de lente geeft ook ons weer een extra impuls en inspiratie. Zo is het OGH bestuur volop bezig met de plannen en voorbereidingen voor ons 35-jarig jubileum. We willen dat op vrijdag 11 oktober a.s. gaan vieren en zijn al druk bezig met een mooi programma voor ons jubileumfeest. Hierover zullen we binnenkort nog uitgebreid berichten.

   

  SO aandachtspunten

  In februari hadden we ons eerste Structureel Overleg (SO) met de gemeente. We namen uitgebreid alle agendapunten door. Na een succesvolle gezamenlijke nieuwjaarsreceptie waarbij ook de leden van de Kracht van Lokaal waren uitgenodigd, werd besloten de resterende financiële middelen voor KvL vooralsnog te reserveren.

  Vraag naar bedrijfsruimte

   

  Het OGH bestuur (en een plaatselijke makelaar) worden regelmatig benaderd door bedrijven die bedrijfsruimte zoeken. Die ruimte zal gezocht moeten worden op de bestaande kavels. Afgesproken is dat er o.a. onderzocht wordt of er in Nederasselt wellicht nog beschikbare ruimte is. Verder is men bezig met nieuwbouwplannen en renovatie panden op de Hoge Brug Noord.

  Enkele belangrijke aandachtspunten die aan de orde kwamen tijdens het SO. Parkeren op Kerkplein is het gehele jaar opengesteld i.v.m. de bouwactiviteiten in het centrum. Ook bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor parkeren bij de Kroonwijk. In het Winkelcentrum is het besluit genomen om warmtepompen te plaatsen waarbij het qua investering belangrijk is dat zoveel mogelijk winkeliers van deze voorziening gebruik zullen maken. Op dit moment heeft ruim een derde van de winkels aangegeven mee te doen, winkels die niet aansluiten zullen hiervan later problemen ondervinden. Winkeliers die in een later stadium na de installatie alsnog willen aansluiten, zullen met aanzienlijk meer kosten te maken krijgen. De geplande renovatie van het winkelcentrum is verschoven tot na de installatie van de energievoorziening.

   

  Vacature bestuurslid

  We kregen van Marijke Sijbrands het bericht dat zij met ingang van april haar OGH-bestuursfunctie helaas moet neerleggen vanwege een langdurig verblijf in het buitenland. We willen hierbij Marijke hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid als OGH-bestuurslid. We zullen haar enthousiasme en positieve instelling missen. Door haar vertrek zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de OGH. Belangstellende leden voor deze vacante bestuursfunctie nodigen we graag uit om te reageren via secretariaat@ovgh.nl

   

  Samenwerking

  Het is belangrijk dat wij als OGH onze standpunten, vragen en problemen periodiek kunnen inbrengen en bespreken in het SO. Ook de gemeente vindt dit belangrijk. Burgemeester Joeri Minses heeft aangegeven bij de volgende SO op 13 mei ook aanwezig te zullen zijn. Van een goede samenwerking tussen OGH en gemeente profiteren alle Heumense ondernemers.

   

  Eigen OGH-pagina in TOPIC Magazine

   

  Wij zijn trots op onze vereniging en onze leden. Daarom bieden wij onze leden dit jaar de mogelijkheid om zich voor te stellen en hun naamsbekendheid verder uit te dragen aan een breed lezend publiek. Dit zullen we doen in elke kwartaaluitgave van TOPIC Magazine Heumen, Mook en Middelaar.

  Nieuwsgierig naar onze eigen OGH pagina in de lente Topic? Kijk dan op pagina 20 voor de eerste presentatie van 4 collega ondernemers.

  Wil jij jouw bedrijf voorstellen op de OGH pagina in Topic magazine?

  Stuur dan vóór 25 mei een mailtje (met jouw gegevens, korte omschrijving van jouw bedrijf en een foto) naar secretariaat@ovgh.nl.

   

  Rest ons jullie een zonnig voorjaar te wensen en een succesvol ondernemerschap!

   

  Marijke Sijbrands

  Marly van Raaij

  Ferdi Renkens

  Remko de Vries

  Taecke Halma

   

  Update

  Nieuwe leden

  De afgelopen periode mochten we maar liefst 5 nieuwe leden verwelkomen.

  • Melissa Pelupessy-van Cooten van Happy Family Hulp en Advies
  • Pierre Hopman van Harm’s Hoeve
  • Jan-Willem Voet van Kermispop Malden/Vierdaagsecamping Malden/ Camperplaats
  • Remi van Bergen van Topic Magazine/RvB Media
  • Ramon Jaspers van Jaspers Montage Heumen

   

  Overleg Toeristische Adviesraad

  Op 11 maart 2024 kwam de Toeristische Advies Raad Heumen (TAH)  weer bij elkaar. De leden van de TAH zijn wethouder Wim Wink, beleidsmedewerker Economische Zaken en Toerisme René Joosten en de ondernemers Ronald Valenteijn (het Buitencentrum), Arie Craanen (CCMC), Rick van Hout (Restaurant St. Walrick) en Cor Willem Visser (PLUS Visser). Enkele punten uit het overleg. Er komt een Mini map Heumen ((gevouwen tot handzaam zakformaat)  met daarop  de toeristische high lights in de gemeente en de aangrenzende delen van de buurgemeenten. De kaart laat verder het wandelnetwerk zien, verblijfslocaties en horeca. Op de achterkant staan de fiets- en wandelroutes met speciaal aandacht voor familiepaden. De gemeente wil vier rustplekken aan de Maas realiseren aan de Maasdijk. De rustplek bij het Molenwiel in Nederasselt is al gerealiseerd (zie foto).

  Rustplek bij het Molenwiel in Nederasselt

  De rustplekken aan de Maas passen in het streven van de gemeente om recreatie meer te spreiden.

   

  Facts & Figures

  Resultaten Koopstromenonderzoek

  Onlangs werden de onderzoeksresultaten van het Koopstromen Oost-Nederland 2023 gepresenteerd. Het doel van dit koopstromenonderzoek:

  Doen inwoners van Oost-Nederland de dagelijkse boodschappen dicht bij huis of gaan ze hiervoor naar een andere plaats? Waar gaan ze heen als ze bijvoorbeeld kleding en schoenen kopen of horeca bezoeken? Hoe vaak kopen ze online? Hoe tevreden zijn ze over de winkelgebieden die ze bezoeken? Dit onderzoek vond ook plaats in de gemeente Heumen.

  De winkelgebieden in Malden en Overasselt worden met respectievelijk 7,8 en 8,1 hoog gewaardeerd.

  Enkele uitkomsten van het onderzoek voor gemeente Heumen (en Malden):

  Gemeente Heumen heeft in 2023:

  Voorzieningen aanbod

  Totaal 167 verkooppunten

  • Dagelijkse boodschappen 21
  • Recreatie 21
  • Doelgericht (elektra, DHZ e.d.)24
  • Horeca 34
  • Cultuur & Ontspanning 13
  • Diensten 30
  • Overig 22
  • Leegstand 2

  Totaal m2: 33.400

  Herkomst omzet verkooppunten fysiek:

  Branche Uit eigen gemeente Uit andere gemeente/toeristen
  Dagelijks 73% 27%
  Recreatief 70% 30%
  Doelgericht 34% 66%
  Horeca 61% 39%
       

  Online aankopen

  Branche Inwoners gemeente Landelijke %
  Mode 34% 34%
  Huishoudelijk 23% 20%
  Sport & Spel30% 30% 29%
  Media & Hobby 38% 37%
  Tuin en Planten 1% 3%
  Elektronica 55% 45%
  Doe het zelf 6% 4%
  Woninginrichting20% 20% 18%

   

  De uitkomsten (factsheet Gemeente Heumen, Centrum Malden en Malden) zijn de zien/downloaden op:

  https://koopstromen.nl/oost/factsheet-lijst/

  MKB-Actueel

  Criminaliteit in het buitengebied: preventietips

  De ligging van boerenbedrijven is aantrekkelijk voor criminelen. Bij leegstand maken criminelen graag misbruik van de situatie en bieden bijvoorbeeld veel geld om een loods of schuur te huren. Maar als eigenaar/agrariër loop je grote risico’s als er illegale activiteiten in jouw pand plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan flinke schade aan je pand, zoals doorgebroken muren, gaten in het dak en water- en brandschade. Je draait vaak ook op voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit of het opruimen van de aangetroffen kwekerij of het drugslab. Pas dus goed op, als men jou ‘spontaan’ benadert voor de huur van een ruimte.

  Enkele preventieve tips:

  • Noteer kentekens, maak foto’s en onthoud hoe de mensen eruitzien;
  • Vraag rond in de omgeving: wie kent ze? Zijn ze ook al bij de buren geweest?
  • Overleg met de wijkagent.
  • Wil je jouw woning, bedrijfspand, schuur, stal of loods verhuren, accepteer nooit contante betalingen maar alleen bankbetaling.
  • Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak een foto/kopie
  • Maak goede afspraken met de huurder en leg deze vast, bijvoorbeeld:
   • De huurder krijgt pas de sleutel van het pand als het huurcontract ondertekend is;
   • Spreek af periodiek in de schuur te kijken en doe dat ook;
   • De huurder mag geen nieuwe sloten op de schuur zetten, zijn die er wel, verwijder deze dan of ontbind de huurovereenkomst;
   • Verbouwingen vinden alleen plaats in overleg.

   

  Zie je verdachte situaties in jouw omgeving of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie, bij de wijkagent of via (0900) 88 44.

  Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via (0800) 70 00 of op www.meldmisdaadanoniem.nl.

  De vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied is telefonisch bereikbaar onder nummer 06 29 52 0266 of per mail: vertrouwenspersoon@veilig-buitengebied.nl

  Bij meldingen die betrekking hebben op het milieu, bijvoorbeeld een dumping van drugsafval, kun je ook melding doen via www.milieuklachten.nl. Ga er in geen geval zelf op af!

   

  Talenten Festijn in Malden

  Ole Klein Bog en 5 medestudenten van de HAN Nijmegen werken samen met stichting Malden Festijn voor hun minor Eventmanagement om meer verbinding te creëren in Malden. Hiervoor gaan zij een Talenten Festijn (25 mei) organiseren waar lokaal talent een podium krijgt. Om hun evenement te kunnen realiseren zijn zij op zoek naar bedrijven die hen financieel willen ondersteunen. Samen kunnen ze zorgen voor een positieve impact om onze gemeenschap te versterken. Bent u geïnteresseerd of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op via de mail: Creativents@outlook.com

   

  APRIL
  MA 1 2e Paasdag
  DI 2 20.00-22.00 uur Informatieavond Vloerisolatie – Locatie Scouting Malden Bosweg 12A
  Di 2  9.00-13.00 uur Intellectual Property Walk-In session Noviotech Campus Transistorweg 5 Nijmegen

  www.noviotechcampus.com (events)

  DI 2 12.00-13.00 uur Meet & Eat – Noviotech Campus Transistorweg 5 Nijmegen

  www.noviotechcampus.com (events)

  DO 4 19.30 uur Informatieavond Gebiedsvisie Malden-Noord  – Gemeentehuis Malden., Zie ook:

  www.maldennoord.onzegebiedsvisie.nl

  VR 5 14.00-15.00 RepairCafé – Verenigingsgebouw Overasselt
  ZO 7 15.00-17.00 uur Zondagsessie met Ingrid Heijl combo – – Buurderij De Lage Hof Overasselt
  DI 9 19.30-22.30 uur Netwerkavond Jong MKB Arnhem-Nijmegen – aanmelden via www.jongmkbkan.nl
  ZA 13 13.00 – 16.00 uur Modeshow Winkelcentrum Malden
  ZA 13 20.00 uur Broadway Musical Titanic! Verenigingsgebouw Overasselt
  ZO 14 11.00-16.00 uur Voorjaarsmarkt m.m.v. De Everlanders  –  – Buurderij De Lage Hof Overasselt
  WO 17 20.00 – 22.15 uur INNOVATE Meetup. Stevenskerk van Nijmegen

  www.innovate.community/event/the-future-of-truth/

  DO 18 20.00 uur Raadsvergadering Raadzaal Gemeentehuis
  DO 18 11.00-13.30 uur Werktafel pro en vso-scholen en bedrijven technische sector – Technoforum Wijchen. Aanmelden: info@vsopro.nl
  ZA 20 10.00 – 15.00 uur Klompjesgolf Winkelcentrum Malden
  ZA 20 10.00 – 13.00 uur Rommelmarkt SV Heumen – Terp Heumen
  ZO 21 15.00-17.00 uur Bluessessie – Buurderij De Lage Hof Overasselt
  WO 24 10-00-13-00 uur Banenmarkt Wijchen – WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.

  ’t Mozaiek – Wijchen

  ZA 27 Koningsdag
  ZA 27 10.00-16.00 uur Kindervrijmarkt Winkelcentrum Malden
  ZO 28 15.00-17.00 uur Zondagsessie met de Happy Stones – Buurderij De Lage Hof Overasselt
  MEI
  ZA 4 11.00-15.00 uur Moederdag knutselterras Winkelcentrum Malden
  ZO 5 Bevrijdingsdag
  DI 7 19.30-22.30 uur Netwerkavond Jong MKB Arnhem-Nijmegen – aanmelden via www.jongmkbkan.nl
  DO 9 Hemelvaartsdag
  ZA 11 Wie jarig is trakteert 50 meter gebak – Winkelcentrum Malden
  ZA 11 15.00-18.00 uur 10-jarig jubileum Kringloopwinkel Vintage and More (Bolder 18 b Heumen) Graag opgeven vóór 1 mei – info@vintageandmore.nl
  MA 13  15.00 uur 2e   Structureel Overleg met Gemeente Heumen
  DI 14 2e  Algemene Bestuursvergadering OGH
  ZA 18 Kraak de Kluis – Winkelcentrum Malden
  ZO 19 1e Pinksterdag
  MA 20 2e Pinksterdag
  ZA 25 Talenten Festijn HAN – Malden Festijn Malden – MFC Maldensteijn
  WO 29 Bits & Chips Benelux RF Conference . Van de Valk Nijmegen

  https://events.bits-chips.nl/benelux-rf-conference/

   

   

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen Februari

  Uitgave februari- 2024

  OGH-nieuws

  Beste collega-ondernemers,

  Hierbij de eerste nieuwsbrief in 2024 van het bestuur van de OGH.

  Wij, als besturen van het winkelcentrum, Kracht van Lokaal en de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen hebben de krachten gebundeld om 11 januari jl. samen een Nieuwjaarsborrel te organiseren.

  Er wordt regelmatig aangegeven dat de ondernemers meer verbinding willen krijgen met de lokale ondernemers, zodat ze elkaar leren kennen en zien welke expertises wij allemaal in huis hebben. De Nieuwjaarsborrel was gezellig en ronduit een succes.

  Dit jaar willen wij daarom nog enkele bijeenkomsten organiseren om tegemoet te komen aan de wens voor meer verbinding.

  Als besturen investeren wij veel tijd in onderlinge communicatie met de verenigingen om zo efficiënt en effectief mogelijk dingen op elkaar te kunnen afstemmen. Dit bespaart tijd en geld en voorkomt frustratie.

  De besturen hebben ook 4x per jaar een structureel overleg met onze gemeente – met wethouder Rob Engels en EZ-beleidsmedewerker René Joosten – zodat de gemeente op de hoogte blijft waar wij als ondernemers mee bezig zijn. Ook kunnen we zo de communicatielijnen kort houden.

  Mochten jullie als ondernemers ergens tegen aan lopen, meld het dan bij ons. Wij proberen daar dan een oplossing voor te vinden.

  Wij zijn naast bestuursleden allemaal ondernemers met een eigen bedrijf. Wij zouden het daarom op prijs stellen als jullie als collega-ondernemers ook mee denken en ons ondersteunen bij taken en activiteiten. Dat geeft ook de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid aan.

  Het eerste initiatief van een actieve jonge onderneemster, Fenna Bruisten, is het organiseren van een ondernemersontbijt op de Harm’s Hoeve in Malden.

  Op woensdag 21 februari van 7.30 tot 8.30 uur organiseert Fenna op de Harm’s Hoeve dit ondernemersontbijt. Hier kun  je als ondernemers andere ondernemers uit onze gemeente in een kort gesprekje van een aantal minuten leren kennen onder het genot van een heerlijk ontbijt. Ondernemers kunnen zich hiervoor aanmelden bij Fenna Bruijsten.

  Dit jaar bestaande de Ondernemersvereniging Gemeenten Heumen ( OGH ) 35 jaar! We zijn al jaren een vereniging die actief is voor ondernemers uit de gemeente Heumen. Ons 35-jarig bestaan gaan wij dan ook uitgebreid vieren. Binnenkort volgt nadere informatie hierover.

  De OGH is een vereniging van en voor de ondernemers. Laten wij elkaar steunen en elkaar helpen waar dat mogelijk is.

  Succes met het ondernemen in 2024!

   

  Marijke Sijbrands

  Marly van Raaij

  Ferdi Renkens

  Remco de Vries

  Taecke Halma

   

  Nieuwjaarsborrel terugblik

  Op donderdag 11 januari jl. vond een gezamenlijk nieuwjaarsborrel plaats met de OGH-leden, winkeliers winkelcentrum en Kracht van Lokaal, Er waren zo’n 50-tal ondernemers aanwezig in het winkelcentrum Malden (voor de deur van Bakker Bart). De aanwezigen werden onthaald op verse soep (van Harms Hoeve), heerlijke belegde broodjes van Bakker Bart en schalen met Italiaanse hapje van de onlangs gevestigde delicatessenzaak Ottimo. Onder het genot van een drankje (Kanaalzicht) en muziek was het aangenaam netwerken. OGH-voorzitter Taecke Halma opende de avond met een korte toespraak en een toast op het nieuwe jaar. Ook burgmeester Joeri Minses was aanwezig en hield een toespraak. Fenna Bruisten (Harms Hoeve) nodigde vervolgens de ondernemers uit voor een 3 minuten speeddate (drie maal) om zich aan elkaar nog eens persoonlijk voor te stellen. De avond werd rond 21.00 afgesloten. Een gezellige bijeenkomst en een mooie start in het nieuwe ondernemersjaar 2024.

   

  MKB Actueel

  Woningen terrein voormalige betonfabriek

  Nadat de gemeenteraad van Heumen onlangs het besluit nam om de betonwarenfabriek Morssinkhof aan te kopen, werden op donderdag 20 december jl. de handtekeningen gezet onder de definitieve aankoopakte. Door het vertrek van de betonfabriek kunnen aan het terrein langs het Maas-Waalkanaal 614 woningen,  waaronder vier woontorens, worden gebouwd. Daarmee komen de plannen voor een behoorlijk aantal woningen in de Kanaalzone van Malden in een stroomversnelling. De betonfabriek sluit uiterlijk over drie jaar definitief haar poorten.


  Parkeren tijdens verbouwing Steenhuys

  ’t Steenhuys aan de Rijksweg in het centrum van Malden is gesloopt en maakt daarmee plaats voor appartementen in de sociale huur. Vanwege de sloopwerkzaamheden is het nodig om het gebied af te zetten waardoor er minder parkeermogelijkheden zijn bij het winkelcentrum. Dat is natuurlijk vervelend en vanwege dit ongemak hebben we voor de hele bouwperiode het Kerkplein in Malden voor parkeerders opengesteld.

   

  Facts & Figures

  Prijsverschil brandstof- en elektrische auto

  Het prijsverschil tussen brandstof- en elektrische personenvoertuigtypen is de afgelopen jaren niet veel gedaald. Voor een nieuwe elektrische auto betaal je  gemiddeld genomen meer dan €50.000. Volgens een onderzoek van KPMG ziet 66% van de Nederlandse consumenten de prijs als belangrijkste drempel voor de aanschaf van een elektrisch voortuig. Andere drempels zijn: de overheidssubsidies voor elektrisch rijden worden afgebouwd, de gemiddelde stroomprijs is momenteel vrij hoog en de restwaarde van elektrische auto’s ligt verhoudingsgewijs lager. Daarnaast is er nog onduidelijkheid over hoeveel motorrijtuigenbelasting elektrische rijders gaan betalen vanaf 2026. In 2026 wordt een nieuw stelsel ingevoerd, met als uitgangspunt dat elektrische auto’s op dezelfde manier worden belast als brandstofauto’s. De hoogte van de wegenbelasting hangt dan af van het gewicht van een auto. Een gemiddelde accu van een elektrische auto weegt zo’n 450 kilogram, en hierdoor zijn elektrische auto’s zwaarder en worden ze straks extra belast.

   

  2023 krijgt rapportcijfer7,5

  Het KVK onderzoekrapport ‘Ondernemen in 2023’ geeft aan mkb-ers/zpp-ers 2023 gemiddeld een 7,5 geven als rapportcijfer. De vooruitzichten voor de komende 6 maanden worden beoordeeld met een 7,6 gemiddeld, Bijna twee derde beoordeelt de vooruitzichten zelfs met een 8 of hoger. In de bouw, gezondheid en zakelijke diensten zijn de vooruitzichten het meest positief. Het merendeel van de ondernemers verwacht geen financiële moeilijkheden of problemen in het komende half jaar. Bijna één op de tien verwacht die wel, voornamelijk door de stijgende kosten. Ook geeft 7% aan betaalachterstanden of schulden te hebben, meestal bij de Belastingdienst. Van externe en maatschappelijke ontwikkelingen die het bedrijf raken, wordt de hoge gas-, energie- en/of brandstofprijzen door de meeste ondernemers genoemd (31%). Het percentage is wel een stuk lager dan vorig jaar (42%), tijdens de top van de energiecrisis. Naar het vinden van nieuwe klanten gaat verreweg de meeste aandacht uit als ondernemers wordt gevraagd naar hun focus voor het komende half jaar.

   

  FEBRUARI
  VR 2 14.00-16.00 uur Repaircafé – Verenigingsgebouw Overasselt
  ZO 4 15.00-17.00 uur Vespa (muziek optreden) – Buurderij de Lage Hof Overasselt
  MA 5 15.00-16.30 uur 1e Structureel Overleg met Gemeente Heumen
  DI 6 1e Algemene Bestuursvergadering OGH
  DI 6 12.00-13.00 uur Meet & Eat – Noviotech Campus Transistorweg 5 Nijmegen

  www.noviotechcampus.com (events)

  DI 6 19.30-22.30 uur Netwerkavond Jong MKB Arnhem-Nijmegen – aanmelden via www.jongmkbkan.nl
  VR 9 – WO 14 Carnaval:

  De Raore Schutters Heumen –  www.cv-drs.nl

  Dwarsliggers Malden – www.dwarsliggers.nl

  De Strandjutters Overasselt – www.strandjutters.nl

  Krek Zo Mot Ut Overasselt – www.kzmu.nl

  De Wielwaoiers Nederasselt – www.wielwaoiers.nl

     
  ZO 18 15.00-17.00 uur Bluessessie – Buurderij De Lage Hof Overasselt
  WO 21 7.30 – 8.30 uur Ondernemersontbijt Harm’s Hoeve
  DO 29 15.30-18.00 uur SMB Netwerk Meeting-  Noviotech Campus Transistorweg 5 Nijmegen. www.noviotechcampus.com (events)
     
  DO 29 13.00-1700 uur Voorronde Nationale Zorginnovatieprijs Health Valley – Noviotech Campus Transistorweg 5 Nijmegen
  MAART
  VR 1 14.00-16.00 uur Repaircafé – Verenigingsgebouw Overasselt
  ZO 3 15.00 – 17.00 uur Marshall Green and the Grey Men (muziek) – Buurderij de Lage Hof Overasselt
  DI 5 19.30-22.30 uur Netwerkavond Jong MKB Arnhem-Nijmegen – aanmelden via www.jongmkbkan.nl
  DI 5 12.00-13.00 uur Meet & Eat – Noviotech Campus Transistorweg 5 Nijmegen

  www.noviotechcampus.com (events)

  ZO 10 15.00-17.00 uur Sjax de Bekker (muziek)- Buurderij de Lage Hof Overasselt
  DI 12 15.00-20.00 uur BANN Business Angels Network Nijmegen – Slot Doddendael in Ewijk (met diner)  (bart.heuts@oostnl.nl)
  ZO 17 15.00-17.00 uur Bluessessie – Buurderij de Lage Hof Overasselt
  WO 20 9.00-17.00 uur LTVO 50+ toernooi (tennis en padel) Tennispark Overasselt
  DO 21 Health Valley Event 2024 – Pathé Nijmegen
  ZA 23 20.00 uur Comedypact Dubbelcabaret – Verenigingsgebouw Overasselt
  ZO 31 Pasen

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen December

  Uitgave december – 2023

  OGH-nieuws

  Beste collega-ondernemers,

  Het jaar zit er alweer bijna op. Het nieuwe jaar 2024 is in zicht. We hebben allemaal hard gewerkt en ook de OGH heeft niet stil gezeten. Ook in 2023 hadden we weer vier keer een structureel overleg met de wethouder Economische Zaken van onze gemeente. OGH besprak samen met de winkeliersvereniging en pandeigenaren maar ook met  vertegenwoordigers van het ZLTO en Toeristische Adviesraad zaken die belangrijk zijn om goed te kunnen ondernemen. Het doel was om ontwikkelingen, vraagstukken en kansen vanuit meer kanten te bespreken en elkaar zo positief te kruisbestuiven. De afgelopen maanden zagen we dat dit inderdaad het geval is en het overleg als constructief wordt ervaren. In 2023 liep de campagne de Kracht van Lokaal af. Het doel van KvL was om de inwoners, bezoekers en ondernemers bewust te maken om de lokale economie te ondersteunen in de toen moeilijke corona-tijd. Voor een voortzetting was weinig animo. Maar we vonden het toch jammer dat het opgebouwde bestand van ca. 120 leden ‘verloren’ zou gaan. Vandaar dat we besloten hebben om op 11 januari a.s. een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie te organiseren. Daarvoor worden niet alleen de OGH-leden, maar dus ook de leden van ZLTO, de KvL-deelnemers, de winkeliers, de pandeigenaren en de gemeente uitgenodigd. Een mooi moment om bij elkaar in de keuken te kijken en te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. We zien je graag op de nieuwjaarsreceptie op 11 januari in het Winkelcentrum. Namens het OGH-bestuur iedereen alvast fijne feestdagen gewenst en een gezond, succesvol, innovatief en productief 2024!

  Marijke Sijbrands

  Marly van Raaij

  Ferdie Renckens

  Remko de Vries

  Taecke Halma

  Structureel Overleg

  Donderdag 16 november jl. vond het 4e Structureel Overleg (SO) plaats met de Gemeente Heumen. Enkele zaken die werden besproken waren o.a. het Kerstmarkt op het Kerkplein van 15-17 december. Dit wordt georganiseerd door Jan Willem Voet. Hij heeft inmiddels een gevarieerd programma opgetuigd met muzikale optredens, stands, speeltoestellen voor de jeugd en marktkramen.

  Het programma Kerstmarkt Kerkplein Malden

  Andere kerstmarkten die in december plaatsvinden zijn de Kerstmarkt op de Zweef (9 december), de Kerstmarkt Overasselt bij Buurderij De Lage Hof (10 december) en de Kerstmarkt/Koopzondag in Winkelcentrum Malden (17 december).

  Bezetting panden Winkelcentrum: In het voormalige BigBazar-pand heeft inmiddels de Wibra intrek genomen. In het leeggekomen pand van voormalige viswinkel Theo Tax opent binnenkort een delicatessenzaak. In het vrijgekomen Juicy-pand komt een nieuwe ijssalon. Verder staan op dit moment nog te huur: de voormalige Teezz-kleidingwinkel en (sinds kort) het pand van modewinkel La Vie.

  In de vorige SO werd besloten de Kracht van Lokaal op te heffen bij gebrek aan belangstelling. De financiering liep tot 1 november jl. Er waren indertijd wel ca. 120 deelnemers aan KvL. Jammer om het contact met deze ondernemers te verliezen.  Besloten wordt om donderdag 11 januari a.s. daarom een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst te houden in het Winkelcentrum voor de OGH, ondernemers Winkelcentrum, Kracht van Lokaal en de ZLTO met als doel een  vruchtbare netwerkbijeenkomst te realiseren.

  Gemeente gaat de verkeersveiligheid verbeteren in het Winkelcentrum (met name bij het voetpad La Vie)  door het leggen van een aantal tegels leggen met opdruk voetgangerszone.

  Stimulering toerisme door extra promotie. De Toeristische Adviesraad werkt aan een voorstel voor een mini map van de gemeente Heumen. Tevens wordt in het voorjaar 2024 het wandelnetwerk vernieuwd en uitgebreid. Aan de Maasdijk richt de gemeente de komende maanden op een viertal plekken nieuwe rustplekken in  met bankjes.

  De verrommeling van op bedrijventerrein De Sluisweg is aangepakt en er zijn gesprekken gevoerd met de veroorzaker. Voor de Hoge Brug is een plan in ontwikkeling om het terrein op te knappen.

  Winkelcentrum Malden. Het koopstromenonderzoek in het winkelcentrum is gestart en in februari 2024 volgt hierover de uitslag. Eind 2024 moet in het Winkelcentrum het nieuwe energiesysteem met warmtepompen gereed zijn.

  Het volgende SO staat gepland op 5 februari 2024.

  MKB Actueel

  Marc van Workum en Wessel Derks gekozen als ondernemers van het jaar

  In het kader van de landelijke Dag van de Ondernemer op 17 november 2023 zijn Wessel Derks en Marc van Workum uitgeroepen tot de Heumense ondernemers van het jaar. De gemeente Heumen organiseerde deze uitverkiezing samen met de lokale ondernemersorganisaties van het ZLTO, Horeca Nederland, Winkelcentrum Malden, de Toeristische Adviesraad en de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen.

  Marc van Workum

  In de categorie van gevestigde ondernemers werd Marc van Workum als onbetwiste winnaar gekozen. Marc runt al vele jaren de winkel 024 en is daarbij de voorzitter van de stichting BIZ Winkelcentrum Malden. Deze stichting zorgt voor sfeer en verbinding in het Winkelcentrum en organiseert met de winkeliers diverse activiteiten. Wethouder Rob Engels en Taecke Halma, voorzitter van de Ondernemersvereniging, overhandigden Marc de welverdiende felicitaties, vergezeld van een taart en bloemen. Zijn collega ondernemers die hem hadden genomineerd noemen hem: ‘een dragende en verbindende kracht en een spil tussen het winkelcentrum en de gemeente. Met een enorme inzet zorgt Marc voor reuring en goede initiatieven. Hij staat altijd voor iedereen klaar en maakt van het winkelcentrum een zonnetje in de omgeving.’

  In de categorie Gevestigde ondernemers ging de eer naar Marc van Workum. V.l.n.r. OGH-voorzitter Taecke Halma, Marc van Workum en Wethouder Rob Engels

  Wessel Derks

  In de categorie van ‘Jonge ondernemers tot 25 jaar’ ontving Wessel Derks van Jules Derks Biggen en Varkenshandel de onderscheiding. Wethouder Vincent Arts en Pierre Hopman, ZLTO-voorzitter van de kring Heumen, brachten Wessel een verrassingsbezoek met felicitaties en taart. Wessel werd hiervoor genomineerd vanwege zijn passie en gedrevenheid. Dit maakt hem nu al een goede ondernemer. Hij neemt de tijd voor mensen als ze vragen hebben over het bedrijf en zorgt voor een positief verhaal. Daarbij is Wessel een vrolijke jongen. Hij staat altijd klaar voor anderen en loopt bij de promotie van de sector voorop. Afgelopen jaar heeft hij nog ingesproken in de raad en organiseerde hij met collega jonge boeren een tour langs de agrarische bedrijven voor burgemeester en wethouders.

  In de categorie ‘Ondernemers onder de 25 jaar” werd Wessel Derks in het zonnetje gezet. V.l.n.r. Wethouder Vincent Arts, OGH-voorzitter Taecke Halma, Wessel Derks en ZLTO-bestuurslid Pierre Hopman.

  Dag van de Ondernemer

  De Dag van de Ondernemer is een initiatief van MKB-Nederland. Deze dag vindt jaarlijks plaats op de derde vrijdag van november. De gemeente Heumen wil een positief ondernemersklimaat bevorderen en het vieren van de Dag van de Ondernemer draagt hieraan bij. De gemeente Heumen zet samen met de lokale ondernemersvertegenwoordigers (kring Heumen van Koninklijke Horeca Nederland, kring Heumen ZLTO, Ondernemersvereniging Gemeente Heumen, Winkelcentrum, Toeristische adviesraad) op deze dag ondernemers in het zonnetje die zijn opgevallen vanwege hun economisch en maatschappelijk ondernemerschap.

  Mantelzorgers in het zonnetje gezet

  Ook de Mantelzorgers werden in Heumen in het zonnetje gezet voor hun ondersteuning van hun naasten met hun zorg. De week van 6 t/m 10 november was daarom de Heumense week van de mantelzorg. Tijdens de Heumense week van de mantelzorg ontvingen 325 mantelzorgers een kaart en cadeaubon. De week begon voor de medewerkers en vrijwilligers van Mantelzorg Heumen met een leuke klus: taart bezorgen bij mantelzorgers. Donderdagavond 9 november was het mantelzorgdiner. Dit werd geopend door wethouder Rob Engels die zijn waardering uitsprak voor hun toewijding en onbetaalbare inzet.

  Ondersteuning voor mantelzorgers

  Mantelzorg bieden is niet altijd vanzelfsprekend en zeker niet gemakkelijk. Als mantelzorger staat u er niet alleen voor. De medewerkers van Mantelzorg Heumen zijn bereikbaar via 024- 890 9485. Of stuur een e-mail naar: teamheumen@synthese.nl.

  Facts & Figures

  Minimumuurloon stijgt in 2024

  Op 1 januari 2024 stijgt het minimumloon met 3,75%. Dit is een reguliere stijging, maar omdat er per 2024 een nieuwe wet over het wettelijk minimumuurloon ingaat, gaan sommige werknemers er veel meer op vooruit en werkgevers moeten rekening houden met flink meer loonkosten. Het bruto wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is in 2024 vastgesteld op: € 13,27 per uur. In 2023 was het minimumloon op fulltime basis € 1.995 per maand, ongeacht of een medewerker 36, 38 of 40 uur per week werkt. Het uurloon was in 2023 dus afhankelijk van iemands werkweek. In 2024 komt er een systeem waarbij iedereen hetzelfde per uur verdient. Het uniforme uurloon van € 13,27 is het uurloon voor iedereen die het minimumloon verdient: of je nu een 36-, 38- of 40-urige werkweek hebt. Vandaar de term ‘uniform uurloon’.

   

  Stijging van 15% bij 40-urige werkweek

  Dat betekent dat iemand met een 40-urige werkweek ineens van € 11,51 per uur naar € 13,27 per uur gaat. Een stijging van ruim 15%.

  Werkweek 2023 2024 % stijging
  36 uur € 12,79 € 13,27 3,75%
  38 uur € 12,12 € 13,27 9,49%
  40 uur € 11,51 € 13,27 15,29%

  Meer info en uitleg uitleg over het minimumloon 2023 en 2024:

  https://www.mkbservicedesk.nl/personeel/beloning-arbeidsvoorwaarden/wat-is-het-minimumloon

  DECEMBER
  ZA 2 14.00-15.00 uur Pieten in Winkelcentrum Malden
  ZO 3 15.00 uur Buurderij zondagsessie tJazzezz – Buurderij Overasselt
  DI 5 Sinterklaas
  ZA 9 Kerstmarkt winkelcentrum Molenhoek
  ZA 9 Kerstmarkt op de Zweef _ Zweefinn
  ZO 10 Kerstmarkt Overasselt bij Buurderij De Lage Hof
  ZO 10 Kerstmarkt Molenhoek
  Do 14  13.00-17.00 Pitch to Win – Mercator Launch Radboud Universiteit Toernooiveld 100 Nijmegen. Gratis workshop
  VR 15, ZA 16 en ZO 17 Kerstmarkt Malden – Kerkplein Malden
  ZA 16 20.00 uur Huub Stapel met Alleen Familie – Theater Overasselt Verenigingsgebouw
  ZO 17 10.00-16.00 uur Kerstmarkt Winkelcentrum Malden
  ZO 17 15.00 uur Kerstconcert Ant. Abtkerk Overasselt
  DI 19 15.00-17.00 uur Bovenaan in Google! SEO voor starters. Gratis workshop. HAN Centrum voor Ondernemerschap , Kapittelweg 33 in  Nijmegen. Reserveer een plek.   https://blog3.han.nl/cvo/agenda/
  ZA 23   10.00-16.00 uur Kerstsfeer proeven Winkelcentrum Malden
  MA 25 en DI 26 Kerstmis
  ZO 31 Oudejaarsavond
  JANUARI
  MA 1 15.00-18.00 uur Nieuwjaarsreceptie SV Heumen – Toppenberg Heumen
  DO 4 19.30-22.00 Nieuwjaarsontvangst Gemeente Heumen -Dorpshuis Ons Huis Nederasselt
  ZA 6 20.30 uur Zittingavond De Raore Schutters – Terp Heumen
  ZO 7 13.41 uur Prinsenreceptie De Raore Schutters – Kanaalzicht Heumen
  DO 11 18.00 uur Nieuwjaarsreceptie OGH/ZTLO/KvL Winkelcentrum Malden
  ZO 14 10.00-14.30 Nieuwjaarsbrunchconcert Vlijt en Volharding – Terp in Heumen
  DI 19 17.00-22.00 Eindejaardiner MKB Wijchen
  ZA 20  20.41 uur Themafeest De Raore Schutters – Kanaalzicht Heumen
  ZA 20 19.30 uur Strandjutters: eerste pronkzitting – De Zon Overasselt
  ZO 21 15.30 uur Strandjutters: tweede pronkzitting – De Zon Overasselt
  ZA 27 19.00 uur KMZU Pronkzitting  Verenigingsgebouw Overasselt
  ZO 28 13.00 KMZU Pronkzitting  Verenigingsgebouw Overasselt
  ZO 28 Buurderij zondagsessie Jazzsessie – Buurderij Overasselt

   

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen Oktober

  Uitgave oktober – 2023

  OGH-nieuws

  Beste collega-ondernemers,

  Op 31 augustus jl. vond bij restaurant St. Walrick in Overasselt de ALV plaats met aansluitend een BBQ.

  Voorzitter Taecke Halma opende de vergadering, heette iedereen welkom en bedankte Rick en Hennie van Hout voor de gastvrijheid in St. Walrick. Vervolgens gaf het woord aan penningmeester Ferdie Renkes die de jaarcijfers 2022 toelichtte. Enkele punten die tijdens de ALV aan de orde kwamen. De contributie voor 2024 blijft € 240,-  Voor 2024 is in de begroting rekening gehouden met een budget voor het vieren van het 35-jarig bestaan van de OGH. Ideeën en suggesties voor dit feest zijn welkom. Voor het Buddy-project van het WerkBedrijf heeft zich Susanne van Megen (Softstar) aangemeld. Er kunnen zich nog meer ondernemers voor het Buddy-project aanmelden om iemand aan passend werk te helpen die al langer uit het arbeidsproces is, of een arbeidsbeperking heeft. Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij Robert Vermeij via 06 – 251 044 58 of r.vermeij@wbrn.nl.

  Het verslag van de ALV staat op de website ovgh.nl.  Het jaarverslag kan via de penningmeester, Ferdie Renkens, worden ingezien. U kunt hiervoor een mailtje sturen naar het secretariaat (secretariaat@ovgh.nl)

  De gastsprekers

  Gerja van Hunen, BaseLine voedingsadviesburo hield een korte presentatie over het advies en de diensten van een diëtist en het belang van goede voeding. De diëtist is de specialist op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte, begeleiden van mensen bij het verliezen of aankomen van gewicht. Maar adviseert ook mensen die chronisch ziek zijn en daardoor anders of aangepast moeten eten. Voor meer info: www. baseline-dietisten.nl,  (024) 37 39 773.

  Daarna legde Ruud Klein Hofmeier van het Regionaal Expertiseteam Energie (REE) uit wat het REE-team voor MKB-ondernemers kan betekenen. REE is een samenwerking tussen 16 gemeenten waaronder Heumen (verenigd in de Groene Metropoolregio) en regionale bedrijvenverenigingen (vertegenwoordigd door VNO-NCW Midden). Het Regionaal Expertiseteam Energie (REE) helpt bedrijven en instellingen bij het vinden van duurzame oplossingen en energiebesparende maatregelen. Ook adviseert REE bij het aanvragen van subsidies, bij het vinden van betrouwbare informatie en gecertificeerde aanbieders om energiemaatregelen uit te voeren. (aanmelden en info: www.ree.nl, mail info@ree.nl of bel 06-45553019).

  We mochten Ramon Jaspers (Jaspers montage) als nieuw lid verwelkomen.

  Na de ALV konden de aanwezigen netwerken onder het genot van een heerlijk BBQ-buffet en een passend drankje. Een geslaagde en bovenal gezellige OGH-avond.

  Marijke Sijbrands

  Marly van Raaij

  Ferdi Renckens

  Remco de Vries

  Taecke Halma

  Structureel Overleg

  Donderdag 14 september jl. vond het 3e Structureel Overleg (SO) plaats met de Gemeente Heumen. Enkele zaken die werden besproken waren o.a. de jongerenoverlast in het Winkelcentrum en oneigenlijk gebruik van openbare parkeerplaatsen op bedrijventerrein De Sluisweg (zoals het stallen van verkoopauto’s en materieel). Het parkeren Kroonwijkplantsoen is tot 2024 nog niet mogelijk, er loopt een procedure bij de Hoge Raad. Als contactpersoon van het nieuwe COA tegenover Mc Donalds werd Gerardo Boon genoemd, hij is het aanspreekpunt bij eventuele calamiteiten of overlast. Inmiddels is Kracht van Lokaal opgeheven en zijn de financiële reserves verdeeld onder Gemeente, Winkelcentrum en OGH. Tijdens het SO kwam de KvL nog een keer ter sprake en werd aangegeven dat het toch jammer is dat dit initiatief met veel aangesloten regionale (jonge) ondernemers  is opgeheven. Besloten werd om te kijken of er op de een of andere manier een voortzetting mogelijk is. Er vindt een ‘koopstromen-onderzoek’ plaats om het koopgedrag van mensen in de regio te inzichtelijk te krijgen. Doen mensen hun dagelijkse boodschappen dicht bij huis of gaan ze naar een andere plaats? Waar koopt men bijvoorbeeld kleding en schoenen, hoe vaak koopt men online?

  Er worden sponsoren gezocht voor het geplande burgerinitiatief Kerst Festijn Malden 2023 van 23-30 december 2023. Ondernemers die willen aansluiten en sponsoren kunnen contact opnemen met de organisatie (meer info: www.gofundme.com/f/winterfestijn-schaatsbaan-kerkplein-malden-2023). Kijk ook op www.maldenfestijn.nl

  MKB Actueel

  Wie wordt de ondernemer van het jaar? Breng uw stem uit!

  Tijdens de Dag van de Ondernemer (17 november a.s.) maken de gemeente Heumen en de Heumense ondernemersorganisaties bekend wie de ondernemer van het jaar is. Wie zal het dit jaar zijn?  U mag meebepalen! Laat uiterlijk 1 november weten wie volgens u deze mooie titel verdient.

  Twee categorieën

  Er zijn twee categorieën en dus ook twee ondernemers die we in het zonnetje gaan zetten:

  • Ondernemers onder de 25 jaar. Deze categorie draait om jonge, energieke, ondernemers. Die ondanks hun jonge leeftijd al indrukwekkende stappen hebben gezet.
  • Ondernemers in de gemeente Heumen. In deze categorie gaat het om de gevestigde ondernemer met oog voor zijn of haar omgeving.

  Welke ondernemers kan ik nomineren?

  Iedereen kan worden genomineerd, van zelfstandige ondernemers tot directeuren van grotere bedrijven. Ze kunnen afkomstig zijn uit alle mogelijke sectoren zoals gezondheidszorg, industrie, landbouw, detailhandel of horeca. Zolang hun bedrijf maar in de gemeente Heumen is gevestigd, kunnen ze meedoen. We vragen u om ondernemers te nomineren die volgens u deze erkenning verdienen.

  Hoe kan ik mijn stem uitbrengen?

  Ga uiterlijk 1 november naar www.heumen.nl/ondernemervanhetjaar.nl en vul het formulier in. Geef bij de toelichting kort aan waarom juist deze persoon of dit bedrijf de prijs verdient. Uw woorden laten zien waarom deze ondernemers zo speciaal zijn.

  Uitreiking van de prijs

  De winnaar van de Ondernemer van het Jaar-verkiezing wordt bekendgemaakt op de Dag van de Ondernemer, die dit jaar plaatsvindt op 17 november 2023. Het is een dag waarop we onze waardering uiten voor de inspanningen van de ondernemers die onze gemeente tot een geweldige plek maken om te wonen en te werken!

  Link naar formulier:

  Heumen – Stemformulier ‘Ondernemer van het jaar’ – Stemformulier ‘Ondernemer van het jaar’

  Subsidie bij digitalisering

  Ondernemers die gebruikmaken van digitale mogelijkheden groeien sneller, zijn winstgevender en werken efficiënter dan ondernemers die dat niet doen. Daarom wil ‘Mijn Digitale Zaak’ ondernemers ondersteunen bij het digitaliseren van hun bedrijf. ‘Mijn Digitale Zaak’ is een initiatief van MKB-Nederland, INretail, KVK en RVO, in opdracht van het ministerie van EZK. Ondersteuning door Mijn Digitale Zaak gebeurt via een Digiscan, onafhankelijk advies, de juiste software, passende leveranciers en een investeringssubsidie. Voor ondernemers die aan de slag willen met verdere digitalisering van hun bedrijfsvoering is sinds 17 mei jl. weer subsidie beschikbaar. Nieuw dit jaar is dat de subsidie ook beschikbaar is voor eenmanszaken. Via de website www.mijndigitalezaak.nl kunnen ondernemers eenvoudig subsidie aanvragen bij RVO. De subsidie vergoedt 50% van de offerteprijs tot een maximum van 2.500 euro.

  Facturen later betaald

  Wereldwijd worden facturen trager betaald. Volgens Allianz Trade steeg de gemiddelde tijd dat een factuur openstaat met 5 dagen (tot gemiddeld 59 dagen). In West-Europa was die tijd zelfs nog langer, de stijging was namelijk 7 dagen (tot gemiddeld 68 dagen). Wereldwijd moest 17% van de bedrijven zelfs 90 dagen wachten op de betaling van hun factuur. Dit heeft natuurlijk veel invloed op het beschikbare werkkapitaal. Maar liefst 80 procent van de faillissementen in het MKB wordt veroorzaakt door wanbetaling van klanten. Hou je debiteuren dus nauwlettend in de gaten of kies voor factoring.

   

  Van Vrijmibo naar Domibo

  Een (alcoholvrij) biertje om gezamenlijk de week af te sluiten is in veel bedrijven  meestal op vrijdag. Maar de Vrijmibo (vrijdagmiddagborrel) is sinds de coronatijd, omdat veel mensen tegenwoordig vrijdags thuiswerken. En daarom maakt de vrijmibo plaats voor de Domibo (donderdagmiddagborrel). Een gezamenlijk borrel speelt een  belangrijke rol voor effectieve communicatie, samenwerking en een positieve werkomgeving binnen een organisatie of onderneming. Door het hele jaar heen kun je het behalen van een succes of mijlpaal samen vieren. Want successen moet je vieren! Ook een eindejaarsborrel is voor medewerkers een teambuildingsinstrument bij uitstek om -bijvoorbeeld net voor het begin van het nieuwe jaar – de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Proost!

  Factoring steeds meer in trek

  Volgens Impact Factoring groeit de populariteit van factoring. Dat komt volgens onderzoek vooral dat eind vorig jaar maar liefst de helft van de ondernemers liquiditeitsproblemen had. Oorzaak zijn stijgende grondstof- en energieprijzen en stijgende lonen. Daarbij kunnen ondernemers vaak niet alle prijsstijgingen kunnen zomaar doorberekenen aan hun klanten. De marges worden kleiner en veel ondernemers hebben dan behoefte aan extra liquiditeit. Verder moeten ondernemers te veel ontvangen coronasteunmaatregelen waaronder de TVL, NOW of TOZO aan de Belastingdienst terugbetalen. Ook moeten ondernemers blijven innoveren en investeren om hun marktpositie te behouden, o.a. in duurzaamheid. Met factoring kunnen ondernemers sneller over cashflow beschikken en hoeven geen weken of zelfs maanden te wachten op betalingen. Bovendien hoeven ze geen negatieve energie te steken in het manen van debiteuren.

   

  OKTOBER
     
  Do 5 16.30-19.00 uur Netwerk- en inspiratiebijeenkomst economische visie Nijmegen –Vasim Events Nijmegen
  DO 5  11.00 – 20.00 uur MKB Wijchen Open Golftoernooi Golfclub De Berendonck Wijchen. Aanmelden: www.mkbwijchen.nl/agenda/mkb-golftoernooi-2023/
  VR 6 11.30- 13.30 uur Lifestyle Business Lunch Gelderland – Moeke Nijmegen

  Willem van Arenbergstraat 6, Nijmegen

  ZO 8 14.00-18.00 uur Whisky Blues Event –  Zaal Verploegen Woezik
  ZO 8 14.00-19.00 uur Bockbiertocht – Wijchen Centrum
  DI 10  14.00-17.00 uur Ondernemen met impact! – HAN. Locatie: Trash’ure Taarten, Hatertseweg 566A in Nijmegen
  DO 19  14.00-20.00 uur Radboud Art & Science Radboud Universiteit 100 jaar – Erasmus Gebouw
  NOVEMBER
  DO 2  20.00 uur Raadsvergadering begroting – Raadzaal gemeentehuis
  ZA 4 Trail Run – Alverna Berendonck / www.strongviking.com/tickets/
  ZO 5  9.30-15.00 uur Zundapp Beurs – Zaal Verploegen Woezik
     
  MA 6 17.30 -21.30 uur MKB Wijchen Najaarscongres 2023 (met Mystery speaker). Aanmelden: www.mkbwijchen.nl/agenda/mkb-najaarscongres-2023/
  VR 10 17.00 – 19.00 uur Lifestyle Business Bites & Bites Gelderland Nijmegen – Restaurant Brass. Grote Boel 20, Nijmegen
  DI 14 4e Algemene bestuursvergadering OGH
  DO 16 8.30 uur 4e Structureel Overleg gemeente
  VR 17 Dag van de Ondernemer
  DI 21 19.00 – 21.00 uur VWG Event  Procesoptimalisatie in de administratie. Gratis voor ondernemers. Technoforum Nieuweweg 101 Wijchen . Aanmelden: rschetters@vwg.nl
  DI 21 15.00-1700 Online marketing: strategieën om je bedrijf online te laten groeien!   HAN – Kapittew
  DI 28 15.00-17.00 uur Ondernemen in het tijdperk van ChatGPT en AI.  HAN-Kapittelweg 33 Nijmegen

   

  PROGRAMMA BIJEENKOMST ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023

  Het bestuur van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een gezamenlijke BBQ.

  De Algemene Ledenvergadering 2023 is op donderdag 31 augustus. De bijeenkomst wordt gehouden bij restaurant St. Walrick te Overasselt. Het programma is als volgt:

  • 18:30 uur ontvangst met koffie/thee.
  • 18:45 uur opening ALV door Taecke Halma (voorzitter).
   Korte presentatie door Gerja van Hunen, BaseLine voedingsadviesburo.
   Korte presentatie over de energietransitie in de regio Arnhem-Nijmegen door Ruud Klein Hofmeier, Het Groene Metropool.
  • 19:45 uur afsluiting ALV met aansluitend BBQ/drankje.

  Als bestuur streven wij naar een mooie opkomst en in dat kader vragen wij u deze avond alvast vrij te houden in uw agenda. Wij kijken uit naar uw komst!

  U kunt zich aanmelden door te klikken op secretariaat@ovgh.nl. Dank u wel.

  GASTENLIJST

  • Jan Pieter Brandwijk, Geostick
  • Peter van Heijnsbergen, Peret Beheer BV
  • Arie & Lous Craanen, Craanen Communicatie
  • Frans & Jos Wijnakker, Wijnvast
  • Herm & Corrie Hofmeijer
  • Gerja van Hunen, BaseLine Voedingsadviesburo
  • Michael Limbach, Attractieverhuur & Events
  • Henny Dries, Groene Metropoolregio
  • Ronnie Gommers, Arts Elektro
  • René Waas, Certichem
  • Frank Hilbrands, Van de Boom BHV
  • Robert Vermeij, Werkbedrijf RvN
  • Walter de Waal, Regiobank
  • Susanne van Megen, Softstar
  • Rob Sengers, Autobedrijf Rob Sengers
  • Martin van ´t Klooster, Auto Martin
  • Jacques Klaassen, Autobedrijf Theo Klaassen (o.v.b.)
  • Fenna en Pierre, Harm´s hoeve
  • Bo Wolters, namens Lap & Hofmans
  • Ferdinand van Wijk, Sporthal Overasselt (o.v.b.)
  • Martijn Slooff, Meubel en Interieurwerken (2 personen)
  • Bert de Haas, Vintage and More
  • Joyce Arts, Arts constructiebedrijf b.v.
  • Wethouder Rob Engels, college Heumen (na ALV aanwezig)
  • Wethouder Wim Wink, college Heumen (na ALV aanwezig)

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen Juni

  Uitgave juni- 2023

  OGH-nieuws

  Beste collega-ondernemers,
  In april was het OGH-bestuur samen met afgevaardigden van kring Heumen ZLTO, kring Heumen KHN, BIZ-winkeliers en eigenaren winkelcentrum en de Toeristische Adviesraad door de wethouder EZ Rob Engels uitgenodigd voor een startbijeenkomst Economische Uitvoeringsagenda. Tijdens dit overleg werd besloten om als gemeente met deze verschillende verbanden van ondernemers vooral in gesprek te blijven, omdat er vanuit de ondernemers behoefte is aan meer samenwerking en elkaar kennen. Het inmiddels lopende Structureel Overleg met de gemeente leent zich prima hiervoor als platform. Tot nu toe namen hieraan de gemeente en vertegenwoordigers van het winkelcentrum en de ondernemersvereniging deel. Voor het afgelopen Structureel Overleg op 25 mei jl. waren ook vertegenwoordigers van het ZLTO, de kring Heumen van KHN en Toeristische Adviesraad uitgenodigd. Het doel was om ontwikkelingen, vraagstukken en kansen vanuit meer kanten te bespreken en elkaar zo positief te kruisbestuiven. De afgelopen meeting liet zien dat dit inderdaad het geval is en het overleg als constructief werd ervaren.
  Op de agenda enkele belangrijke aandachtsvelden die uitvoerig werden besproken. Helaas zijn nog steeds het vandalisme en overlast van hangjongeren rond het winkelcentrum een probleem. Wethouder Engels beloofde dit opnieuw aan te kaarten bij de politie. De diefstal van fietsen is dankzij de nieuwe fietsenstalling met camerabewaking aanzienlijk minder geworden. Het streven is om rondom het winkelcentrum alle stallingen van camerabewaking te voorzien. Een belangrijk aandachtsveld binnen het winkelcentrum is de aansluiting van warmtepompen op de bestaande DES installatie. Dit laatste omdat men zo gebruik kan maken van de bestaande en nog redelijk nieuwe leidingen en kanalen. Een mooie duurzaamheidsslag.
  Wethouder Rob Engels gaf aan zaken als parkeerproblematiek op bedrijventerreinen op te gaan nemen in het Gemeentelijke parkeer- en vervoersplan en te updaten naar de huidige behoeften en mogelijkheden.
  Er zijn diverse evenementen in aantocht waarmee de Heumense ondernemers hun voordeel kunnen doen. Onder meer de Vierdaagse/zomerfeesten en intocht op 21 juli waarbij ook een optreden is gepland. De Maldense kermis in september met festiviteiten en de Maldense Kermispop op 8-9-10 september.
  De OGH houdt in augustus (uitnodiging volgt) een bijeenkomst met BBQ en op 17 november is de Dag van de ondernemer. Dit jaar willen we dat wat grootser aanpakken. De informatie hierover volgt nog. Kortom, er is veel besproken en veel actiepunten kregen de nadruk. Er is genoeg te doen waarvoor ook de aanwezige verbanden hun achterban zullen mobiliseren. Maar de zomer is in aantocht! En dus net als alle ondernemers zal ook het OGH-bestuur wellicht van een welverdiende vakantie gaan genieten. We wensen alle ondernemers een fijne zomer. Vanuit de ligstoel of hangmat kunnen jullie alvast mooie plannen maken en de tweede helft van dit jaar uitgerust en vol energie weer aan de slag met succesvol ondernemen.

  Marijke Sijbrands
  Marly van Raaij
  Ferdi Renkens
  Remco de Vries
  Taecke Halma

  MKB Actueel

  Tip = TIP

  TIP staat voor Toeristisch InformatiePunt en is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Heumen en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN). In onze gemeente zijn er twee TIP’s: in Buurderij de Lage Hof en Boscafé de Zweef. In de TIP worden bezoekers geholpen door vrijwilligers die door TVAN zijn getraind. Zij kunnen bezoekers vertellen over wat er in en rond onze gemeente allemaal te zien en de doen is. In de informatiepunten kunnen bezoekers chatten met informatiepunten van buurtgemeenten. Ook liggen er folders met wandelroutes en toeristische trekpleisters. Verder opende Citystore Rijk van Nijmegen (voorheen VVV Rijk van Nijmegen) 1 april jl. de deuren op de Grote Markt. Het gloednieuwe concept zal naast de bekende informatiefunctie, bezoekers en bewoners inspireren met unieke verhalen over de stad en de regio. Met de nieuwe Citystore Rijk van Nijmegen wil organisatie Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen bezoekers inspireren langer te blijven of vaker terug te komen in het Rijk van Nijmegen. Ook zal de winkel een rol spelen in de branding van het Rijk van Nijmegen, wat begint met het opgefriste winkelaanbod met duurzame, lokale producten. Misschien een tip voor aanbieders van lokale producten!

  Factoring steeds meer in trek

  Volgens Impact Factoring groeit de populariteit van factoring. Dat komt volgens onderzoek vooral dat eind vorig jaar maar liefst de helft van de ondernemers liquiditeitsproblemen had. Oorzaak zijn stijgende grondstof- en energieprijzen en stijgende lonen. Daarbij kunnen ondernemers vaak niet alle prijsstijgingen kunnen zomaar doorberekenen aan hun klanten. De marges worden kleiner en veel ondernemers hebben dan behoefte aan extra liquiditeit. Verder moeten ondernemers sinds oktober 2022 te veel ontvangen coronasteunmaatregelen waaronder de TVL, NOW of TOZO aan de Belastingdienst terugbetalen. Ook moeten ondernemers blijven innoveren en investeren om hun marktpositie te behouden, o.a. in duurzaamheid. Met factoring kunnen ondernemers sneller over cashflow beschikken en hoeven geen weken of zelfs maanden te wachten op betalingen. Bovendien hoeven ze geen negatieve energie te steken in het manen van debiteuren.

  Vergroeningssubsidie: van groendak tot regenton

  Het Waterschap Rivierenland biedt in onze regio een goede subsidieregeling aan. Naast groendaken, stimuleren zij ook andere maatregelen zoals het verwijderen van tegels en het plaatsen van een regenton. U moet daarbij wel voldoen aan de voorwaarden, zoals een gezamenlijke aanvraag met minimaal drie deelnemers en een totale investering van € 1.000. En uiteraard dient er nog budget beschikbaar te zijn. Omdat Malden in een zogenaamd ‘intensief versteend’ gebied ligt, kunt u in aanmerking komen voor een subsidiebedrag van 50% van de kosten van een groendak. De regeling met de voorwaarden kunt u vinden op www.waterschaprivierenland.nl/samenvergroenen

  Subsidie bij digitalisering

  Ondernemers die gebruikmaken van digitale mogelijkheden groeien sneller, zijn winstgevender en werken efficiënter dan ondernemers die dat niet doen. Daarom wil ‘Mijn Digitale Zaak’ ondernemers ondersteunen bij het digitaliseren van hun bedrijf. ‘Mijn Digitale Zaak’ is een initiatief van MKB-Nederland, INretail, KVK en RVO, in opdracht van het ministerie van EZK. Ondersteuning door Mijn Digitale Zaak gebeurt via een Digiscan, onafhankelijk advies, de juiste software, passende leveranciers en een investeringssubsidie. Voor ondernemers die aan de slag willen met verdere digitalisering van hun bedrijfsvoering is vanaf 17 mei jl. weer subsidie beschikbaar. Nieuw dit jaar is dat de subsidie ook beschikbaar is voor eenmanszaken. Via de website www.mijndigitalezaak.nl kunnen ondernemers eenvoudig subsidie aanvragen bij RVO. De subsidie vergoedt 50% van de offerteprijs tot een maximum van 2.500 euro.

  Subsidie energieadvies aanvragen

  Ondernemers konden vanaf 1 april 2023 weer subsidie aanvragen voor een energieadviseur en ondersteuning bij de uitvoering van het energieadvies. De subsidie voor energieadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag (advies + ondersteuning) is € 2.500. Het subsidiepercentage is 80% De subsidie is beschikbaar voor de kosten die een ondernemer voor energieadvies maakt in de periode vanaf 1 april 2023. De einddatum van de aanvraag is zaterdag 30 september 2023 (17:00 uur). In totaal zit er € 14,4 miljoen in de subsidiepot.

  Aanvragen kan hier: www.rvo.nl/subsidies-financiering/svm

  Fact & Figures

  Loondoorbetaling bij ziekte

  De werkgever is wettelijk verplicht om bij ziekte van een werknemer gedurende 104 weken (2 jaar) het loon door te betalen, de loondoorbetalingsverplichting. De werkgever moet per jaar minstens 70% van het brutoloon betalen. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. Vanaf 1 juli 2023 verandert de periode van loondoorbetaling voor zieke AOW-werknemers. Ouderen met een AOW-uitkering die in loondienst werken, hebben momenteel nog recht op 13 weken loondoorbetaling. Deze termijn wordt verkort naar 6 weken.

   

  Dorstige tijden

  Kroegtijgers gaan dorst krijgen, want het aantal cafés in Nederland daalt snel. Dit blijkt uit onderzoek van BoldData. De afgelopen tien jaar nam het aantal cafés met bijna een kwart af: van 11.905 cafés eind 2012 naar 9.135 (ingeschreven bij KvK) in 2023. Dit jaar zette de daling nog sterker door met maar liefst 6%. Oorzaken voor de daling was het rookverbod in 2008, Corona en de prijsstijgingen.

   

  Fors meer cybercriminaliteit in mkb

  Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat steeds meer bedrijven te maken hebben met cybercriminaliteit. In 2023 had 75% van de bevraagde bedrijven daar last van, in 2022 was dat nog 45%. Volgens de onderzoekers gaat de toename vooral onder mkb’ers opvallend snel. Inmiddels is 80% van hen al eens het doelwit geweest van cybercriminelen. Toch ziet slechts 29% van de mkb’ers cybercriminaliteit als een groot risico, hetzelfde niveau als vorig jaar. Grootbedrijven zij zich beter bewust van de risico’s, is was een duidelijke stijging te zien van 41% naar 64% van de bedrijven. Het hele onderzoeksrapport is hier te downloaden: www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/alle-sectoren/mkb-isoleert-zich-door-beperkt-bewustzijn-cyberdreiging.html

   

  JUNI
  Do 1 16.00-19.00 uur Groeiwerkplaats: Bouwen aan jezelf en je netwerk. Stevenskerk Nijmegen
  Di 6 12.00 -13.00 uur Meet & Eat Event International (outdoor) Novio Tech Campus in Nijmegen
  Do 8 17.00 uur De Nijmeegse vastgoedborrel – BAR ALL DAY 14 Van der Brugghenstraat 14 Nijmegen
  Di 13  13.00-17.00 uur Gratis Workshop Pitch to Win met David(Mercator Launch, Toernooiveld 100 Nijmegen)
  Wo 14 Haringparty en pre-Summer Borrel MKB Wijchen (Kasteel Wijchen) www.mkbwijchen.nl/agenda
  Do 15 20.30-22.15 uur De Nacht van de Ruimte Openlucht Theater de Goffert Nijmegen
  Di 20 14.30 Workshop Hocus-Pocus—Focus StartUp Nijmegen Stationsplein 26-Nijmegen www.startupnijmegen.nl
  Do 22 OGH Algemene Leden Vergadering & Activiteit
  Ma 26 13.00-17.30 uur Lifeport Festival Circulair (innovatiefestival regionaal circulair netwerk) Info: www.rvnhub.nl
  Do 29 13.30-17.00 Need Help? Ask us! (met BBQ) voor innovatieve bedrijven.

  Novio Tech Campus in Nijmegen.

  JULI
  Do 6 14.30 – 17.00 uur Workshop: How to get more out of your team? Novio Tech Campus in Nijmegen
  Za 15 – Vr 21 Vierdaagse Feesten
  Di 18 – Vr 21 Vierdaagse (Vr 21 juli via Malden naar finish)

  Buddy’s in Heumen gezocht!

  Buddy’s in Heumen gezocht!

  Passend werk vinden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor iemand die al langer uit het arbeidsproces is, of een arbeidsbeperking heeft. Bent u ondernemer in de gemeente Heumen? En wilt u iemand helpen een stap(je) te zetten richting werk? Doe dan mee met het Buddyproject Heumen.

  Doel
  Met het project willen we de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt vergroten. Het individuele doel van de werkzoekende wordt voor de start bepaald.

  Wat houdt het in?
  We koppelen werkzoekenden uit de gemeente Heumen (die op dit moment een Participatiewet-uitkering ontvangen) aan ondernemers in diezelfde gemeente. De ondernemer fungeert – van begin september tot begin december 2023 – als buddy voor de werkzoekende. De ondernemer helpt de werkzoekende op zijn weg naar werk. Naast een kennismakings- en afsluitingsgesprek vinden er minimaal 4 ontmoetingen plaats. Vooraf bepalen we gezamenlijk welke ondersteuning iemand nodig heeft. De invulling van het buddyschap is dus maatwerk!

  Wat verwachten we van een buddy?

  • aanwezigheid tijdens de start- en eindbijeenkomst;
  • minimaal 4 ontmoetingen met de werkzoekende;
  • een open houding, verder denken dan eigen bedrijf/branche;
  • bereidheid om netwerk in te zetten;
  • geduldig, empathisch, coachend vermogen.

  Wat krijgt u ervoor terug?

  • u krijgt de kans om iemand te helpen op zijn weg naar werk;
  • meer inzicht in de ondersteuningsbehoeften van onze werkzoekenden
  • We besteden graag aandacht aan dit project in onze communicatie-uitingen.

  Begeleiding
  WerkBedrijf verzorgt de selectie, de matching met de buddy en bewaakt het proces en de voortgang. Er is ook een jobcoach aanwezig. Deze ondersteunt vooraf bij het stellen van doelen en managen van verwachtingen. Gedurende het project kan hij ook worden ingezet bij een bepaalde coachingsvraag.

  Mooie kans!
  Bent u enthousiast geworden? Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij Robert Vermeij via 06 – 251 044 58 of r.vermeij@wbrn.nl.

   

  Over WerkBedrijf
  WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is een arbeidsbemiddelingsbedrijf. Wij bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden van werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. Iedereen verdient een werkplek in onze maatschappij. Wij gaan uit van wat mensen wél kunnen.

  12