"Samen kom je verder"

  Archief

  PROGRAMMA BIJEENKOMST ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023

  Het bestuur van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een gezamenlijke BBQ.

  De Algemene Ledenvergadering 2023 is op donderdag 31 augustus. De bijeenkomst wordt gehouden bij restaurant St. Walrick te Overasselt. Het programma is als volgt:

  • 18:30 uur ontvangst met koffie/thee.
  • 18:45 uur opening ALV door Taecke Halma (voorzitter).
   Korte presentatie door Gerja van Hunen, BaseLine voedingsadviesburo.
   Korte presentatie over de energietransitie in de regio Arnhem-Nijmegen door Ruud Klein Hofmeier, Het Groene Metropool.
  • 19:45 uur afsluiting ALV met aansluitend BBQ/drankje.

  Als bestuur streven wij naar een mooie opkomst en in dat kader vragen wij u deze avond alvast vrij te houden in uw agenda. Wij kijken uit naar uw komst!

  U kunt zich aanmelden door te klikken op secretariaat@ovgh.nl. Dank u wel.

  GASTENLIJST

  • Jan Pieter Brandwijk, Geostick
  • Peter van Heijnsbergen, Peret Beheer BV
  • Arie & Lous Craanen, Craanen Communicatie
  • Frans & Jos Wijnakker, Wijnvast
  • Herm & Corrie Hofmeijer
  • Gerja van Hunen, BaseLine Voedingsadviesburo
  • Michael Limbach, Attractieverhuur & Events
  • Henny Dries, Groene Metropoolregio
  • Ronnie Gommers, Arts Elektro
  • René Waas, Certichem
  • Frank Hilbrands, Van de Boom BHV
  • Robert Vermeij, Werkbedrijf RvN
  • Walter de Waal, Regiobank
  • Susanne van Megen, Softstar
  • Rob Sengers, Autobedrijf Rob Sengers
  • Martin van ´t Klooster, Auto Martin
  • Jacques Klaassen, Autobedrijf Theo Klaassen (o.v.b.)
  • Fenna en Pierre, Harm´s hoeve
  • Bo Wolters, namens Lap & Hofmans
  • Ferdinand van Wijk, Sporthal Overasselt (o.v.b.)
  • Martijn Slooff, Meubel en Interieurwerken (2 personen)
  • Bert de Haas, Vintage and More
  • Joyce Arts, Arts constructiebedrijf b.v.
  • Wethouder Rob Engels, college Heumen (na ALV aanwezig)
  • Wethouder Wim Wink, college Heumen (na ALV aanwezig)

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen Juni

  Uitgave juni- 2023

  OGH-nieuws

  Beste collega-ondernemers,
  In april was het OGH-bestuur samen met afgevaardigden van kring Heumen ZLTO, kring Heumen KHN, BIZ-winkeliers en eigenaren winkelcentrum en de Toeristische Adviesraad door de wethouder EZ Rob Engels uitgenodigd voor een startbijeenkomst Economische Uitvoeringsagenda. Tijdens dit overleg werd besloten om als gemeente met deze verschillende verbanden van ondernemers vooral in gesprek te blijven, omdat er vanuit de ondernemers behoefte is aan meer samenwerking en elkaar kennen. Het inmiddels lopende Structureel Overleg met de gemeente leent zich prima hiervoor als platform. Tot nu toe namen hieraan de gemeente en vertegenwoordigers van het winkelcentrum en de ondernemersvereniging deel. Voor het afgelopen Structureel Overleg op 25 mei jl. waren ook vertegenwoordigers van het ZLTO, de kring Heumen van KHN en Toeristische Adviesraad uitgenodigd. Het doel was om ontwikkelingen, vraagstukken en kansen vanuit meer kanten te bespreken en elkaar zo positief te kruisbestuiven. De afgelopen meeting liet zien dat dit inderdaad het geval is en het overleg als constructief werd ervaren.
  Op de agenda enkele belangrijke aandachtsvelden die uitvoerig werden besproken. Helaas zijn nog steeds het vandalisme en overlast van hangjongeren rond het winkelcentrum een probleem. Wethouder Engels beloofde dit opnieuw aan te kaarten bij de politie. De diefstal van fietsen is dankzij de nieuwe fietsenstalling met camerabewaking aanzienlijk minder geworden. Het streven is om rondom het winkelcentrum alle stallingen van camerabewaking te voorzien. Een belangrijk aandachtsveld binnen het winkelcentrum is de aansluiting van warmtepompen op de bestaande DES installatie. Dit laatste omdat men zo gebruik kan maken van de bestaande en nog redelijk nieuwe leidingen en kanalen. Een mooie duurzaamheidsslag.
  Wethouder Rob Engels gaf aan zaken als parkeerproblematiek op bedrijventerreinen op te gaan nemen in het Gemeentelijke parkeer- en vervoersplan en te updaten naar de huidige behoeften en mogelijkheden.
  Er zijn diverse evenementen in aantocht waarmee de Heumense ondernemers hun voordeel kunnen doen. Onder meer de Vierdaagse/zomerfeesten en intocht op 21 juli waarbij ook een optreden is gepland. De Maldense kermis in september met festiviteiten en de Maldense Kermispop op 8-9-10 september.
  De OGH houdt in augustus (uitnodiging volgt) een bijeenkomst met BBQ en op 17 november is de Dag van de ondernemer. Dit jaar willen we dat wat grootser aanpakken. De informatie hierover volgt nog. Kortom, er is veel besproken en veel actiepunten kregen de nadruk. Er is genoeg te doen waarvoor ook de aanwezige verbanden hun achterban zullen mobiliseren. Maar de zomer is in aantocht! En dus net als alle ondernemers zal ook het OGH-bestuur wellicht van een welverdiende vakantie gaan genieten. We wensen alle ondernemers een fijne zomer. Vanuit de ligstoel of hangmat kunnen jullie alvast mooie plannen maken en de tweede helft van dit jaar uitgerust en vol energie weer aan de slag met succesvol ondernemen.

  Marijke Sijbrands
  Marly van Raaij
  Ferdi Renkens
  Remco de Vries
  Taecke Halma

  MKB Actueel

  Tip = TIP

  TIP staat voor Toeristisch InformatiePunt en is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Heumen en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN). In onze gemeente zijn er twee TIP’s: in Buurderij de Lage Hof en Boscafé de Zweef. In de TIP worden bezoekers geholpen door vrijwilligers die door TVAN zijn getraind. Zij kunnen bezoekers vertellen over wat er in en rond onze gemeente allemaal te zien en de doen is. In de informatiepunten kunnen bezoekers chatten met informatiepunten van buurtgemeenten. Ook liggen er folders met wandelroutes en toeristische trekpleisters. Verder opende Citystore Rijk van Nijmegen (voorheen VVV Rijk van Nijmegen) 1 april jl. de deuren op de Grote Markt. Het gloednieuwe concept zal naast de bekende informatiefunctie, bezoekers en bewoners inspireren met unieke verhalen over de stad en de regio. Met de nieuwe Citystore Rijk van Nijmegen wil organisatie Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen bezoekers inspireren langer te blijven of vaker terug te komen in het Rijk van Nijmegen. Ook zal de winkel een rol spelen in de branding van het Rijk van Nijmegen, wat begint met het opgefriste winkelaanbod met duurzame, lokale producten. Misschien een tip voor aanbieders van lokale producten!

  Factoring steeds meer in trek

  Volgens Impact Factoring groeit de populariteit van factoring. Dat komt volgens onderzoek vooral dat eind vorig jaar maar liefst de helft van de ondernemers liquiditeitsproblemen had. Oorzaak zijn stijgende grondstof- en energieprijzen en stijgende lonen. Daarbij kunnen ondernemers vaak niet alle prijsstijgingen kunnen zomaar doorberekenen aan hun klanten. De marges worden kleiner en veel ondernemers hebben dan behoefte aan extra liquiditeit. Verder moeten ondernemers sinds oktober 2022 te veel ontvangen coronasteunmaatregelen waaronder de TVL, NOW of TOZO aan de Belastingdienst terugbetalen. Ook moeten ondernemers blijven innoveren en investeren om hun marktpositie te behouden, o.a. in duurzaamheid. Met factoring kunnen ondernemers sneller over cashflow beschikken en hoeven geen weken of zelfs maanden te wachten op betalingen. Bovendien hoeven ze geen negatieve energie te steken in het manen van debiteuren.

  Vergroeningssubsidie: van groendak tot regenton

  Het Waterschap Rivierenland biedt in onze regio een goede subsidieregeling aan. Naast groendaken, stimuleren zij ook andere maatregelen zoals het verwijderen van tegels en het plaatsen van een regenton. U moet daarbij wel voldoen aan de voorwaarden, zoals een gezamenlijke aanvraag met minimaal drie deelnemers en een totale investering van € 1.000. En uiteraard dient er nog budget beschikbaar te zijn. Omdat Malden in een zogenaamd ‘intensief versteend’ gebied ligt, kunt u in aanmerking komen voor een subsidiebedrag van 50% van de kosten van een groendak. De regeling met de voorwaarden kunt u vinden op www.waterschaprivierenland.nl/samenvergroenen

  Subsidie bij digitalisering

  Ondernemers die gebruikmaken van digitale mogelijkheden groeien sneller, zijn winstgevender en werken efficiënter dan ondernemers die dat niet doen. Daarom wil ‘Mijn Digitale Zaak’ ondernemers ondersteunen bij het digitaliseren van hun bedrijf. ‘Mijn Digitale Zaak’ is een initiatief van MKB-Nederland, INretail, KVK en RVO, in opdracht van het ministerie van EZK. Ondersteuning door Mijn Digitale Zaak gebeurt via een Digiscan, onafhankelijk advies, de juiste software, passende leveranciers en een investeringssubsidie. Voor ondernemers die aan de slag willen met verdere digitalisering van hun bedrijfsvoering is vanaf 17 mei jl. weer subsidie beschikbaar. Nieuw dit jaar is dat de subsidie ook beschikbaar is voor eenmanszaken. Via de website www.mijndigitalezaak.nl kunnen ondernemers eenvoudig subsidie aanvragen bij RVO. De subsidie vergoedt 50% van de offerteprijs tot een maximum van 2.500 euro.

  Subsidie energieadvies aanvragen

  Ondernemers konden vanaf 1 april 2023 weer subsidie aanvragen voor een energieadviseur en ondersteuning bij de uitvoering van het energieadvies. De subsidie voor energieadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag (advies + ondersteuning) is € 2.500. Het subsidiepercentage is 80% De subsidie is beschikbaar voor de kosten die een ondernemer voor energieadvies maakt in de periode vanaf 1 april 2023. De einddatum van de aanvraag is zaterdag 30 september 2023 (17:00 uur). In totaal zit er € 14,4 miljoen in de subsidiepot.

  Aanvragen kan hier: www.rvo.nl/subsidies-financiering/svm

  Fact & Figures

  Loondoorbetaling bij ziekte

  De werkgever is wettelijk verplicht om bij ziekte van een werknemer gedurende 104 weken (2 jaar) het loon door te betalen, de loondoorbetalingsverplichting. De werkgever moet per jaar minstens 70% van het brutoloon betalen. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. Vanaf 1 juli 2023 verandert de periode van loondoorbetaling voor zieke AOW-werknemers. Ouderen met een AOW-uitkering die in loondienst werken, hebben momenteel nog recht op 13 weken loondoorbetaling. Deze termijn wordt verkort naar 6 weken.

   

  Dorstige tijden

  Kroegtijgers gaan dorst krijgen, want het aantal cafés in Nederland daalt snel. Dit blijkt uit onderzoek van BoldData. De afgelopen tien jaar nam het aantal cafés met bijna een kwart af: van 11.905 cafés eind 2012 naar 9.135 (ingeschreven bij KvK) in 2023. Dit jaar zette de daling nog sterker door met maar liefst 6%. Oorzaken voor de daling was het rookverbod in 2008, Corona en de prijsstijgingen.

   

  Fors meer cybercriminaliteit in mkb

  Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat steeds meer bedrijven te maken hebben met cybercriminaliteit. In 2023 had 75% van de bevraagde bedrijven daar last van, in 2022 was dat nog 45%. Volgens de onderzoekers gaat de toename vooral onder mkb’ers opvallend snel. Inmiddels is 80% van hen al eens het doelwit geweest van cybercriminelen. Toch ziet slechts 29% van de mkb’ers cybercriminaliteit als een groot risico, hetzelfde niveau als vorig jaar. Grootbedrijven zij zich beter bewust van de risico’s, is was een duidelijke stijging te zien van 41% naar 64% van de bedrijven. Het hele onderzoeksrapport is hier te downloaden: www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/alle-sectoren/mkb-isoleert-zich-door-beperkt-bewustzijn-cyberdreiging.html

   

  JUNI
  Do 1 16.00-19.00 uur Groeiwerkplaats: Bouwen aan jezelf en je netwerk. Stevenskerk Nijmegen
  Di 6 12.00 -13.00 uur Meet & Eat Event International (outdoor) Novio Tech Campus in Nijmegen
  Do 8 17.00 uur De Nijmeegse vastgoedborrel – BAR ALL DAY 14 Van der Brugghenstraat 14 Nijmegen
  Di 13  13.00-17.00 uur Gratis Workshop Pitch to Win met David(Mercator Launch, Toernooiveld 100 Nijmegen)
  Wo 14 Haringparty en pre-Summer Borrel MKB Wijchen (Kasteel Wijchen) www.mkbwijchen.nl/agenda
  Do 15 20.30-22.15 uur De Nacht van de Ruimte Openlucht Theater de Goffert Nijmegen
  Di 20 14.30 Workshop Hocus-Pocus—Focus StartUp Nijmegen Stationsplein 26-Nijmegen www.startupnijmegen.nl
  Do 22 OGH Algemene Leden Vergadering & Activiteit
  Ma 26 13.00-17.30 uur Lifeport Festival Circulair (innovatiefestival regionaal circulair netwerk) Info: www.rvnhub.nl
  Do 29 13.30-17.00 Need Help? Ask us! (met BBQ) voor innovatieve bedrijven.

  Novio Tech Campus in Nijmegen.

  JULI
  Do 6 14.30 – 17.00 uur Workshop: How to get more out of your team? Novio Tech Campus in Nijmegen
  Za 15 – Vr 21 Vierdaagse Feesten
  Di 18 – Vr 21 Vierdaagse (Vr 21 juli via Malden naar finish)

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen April

  Uitgave april- 2023

  OGH-nieuws

  Beste collega-ondernemers,

  De meteorologische lente is begonnen op 1 maart, de astronomische lente op 20 maart. Helaas merken we dat aan het  klimaat nog even niet. Guur, nat en koud zijn de laatste weken zeker, maar we moeten even geduld hebben .

  Begin maart waren de Provinciale Verkiezingen, die een behoorlijke aardverschuiving hebben veroorzaakt in het Nederlandse politieke stelsel.

  We hopen dat men in Den Haag en bij de Provincies gaat luisteren en respecteren wat de kiezers graag zouden willen. Het wordt nog een hele kluif om dat voor elkaar te krijgen!

  Het hele stikstofdossier gaat nu ook wel flinke economische gevolgen krijgen. Provincie Brabant heeft per direct  bouwplannen stil gelegd. Dit heeft niet alleen enorme gevolgen voor het bouwen van woningen, maar de gehele keten rond woningbouw komt gewoon stil te liggen. Dit heeft gevolgen voor de demografische ontwikkeling in de steden en dorpen. Mensen blijven langer in hun bestaande huizen wonen en schuiven niet door, waardoor het voor de starters nagenoeg niet mogelijk is om een huis te huren of te kopen. Dus laten we hopen dat men in Den Haag snel met een oplossing komt.

  Overleg en meldingen

  Vier keer per jaar vindt er een structureel overleg plaats met de wethouder Economische Zaken van onze gemeente. OGH bespreekt dan samen met de winkeliersvereniging en pandeigenaren zaken die belangrijk zijn om goed te kunnen ondernemen.

  In dit overleg komen ook alledaagse zaken op tafel waarmee wij als ondernemers te maken kunnen krijgen: het terugdringen van de fietsendiefstallen bij het winkelcentrum, bereikbaarheid van het bedrijven bij nieuwbouwplannen e.d.

  Dus mochten jullie ondernemers tegen problemen aanlopen, die wij kunnen terugkoppelen aan de gemeente, dan horen wij dit graag. Denk aan onveilige situaties op industrieterreinen/winkelcentrum, drugsoverlast, criminaliteit, vervuiling e.d. Blijf zo veel mogelijk melding maken van dit soort onveilige situaties. Alleen dan gaat de gemeente en politie iets doen aan deze situaties.

  Enquête Kracht van Lokaal

  De campagne Kracht van lokaal, die samen met de gemeente in 2020 bij het begin van de corona is opgestart, loopt eind van het jaar 2023 af. Het bestuur van deze campagne heeft regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om de ondernemers – nu al ruim 100 leden – met elkaar te verbinden en adviezen te geven om elkaar te ondersteunen in toen die moeilijke tijd. We hebben in een enquête een paar stellingen voorgelegd o.a. of de leden willen doorgaan met deze campagne. Helaas is daarop tot nu toe weinig respons gekomen, maar wij willen wel weten of men door wil gaan met dit netwerkpodium.

  Dus ons verzoek aan de leden om toch de enquête in te vullen en aan te geven of men door wil gaan met dit goede initiatief .

  Laten we als ondernemers samen met het bestuur van de OGH er weer een mooi jaar van maken en kennis en vakmanschap met elkaar delen .

  Marijke Sijbrands, Marly van Raaij, Ferdi Renkens, Remco de Vries, Taecke Halma

  MKB Actueel

  De vastgoedeigenaren van het Winkelcentrum Malden hebben met grote meerderheid voor de invoering van een nieuwe Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gestemd. Tenminste 50% van de stemgerechtigden heeft gestemd en dan 2/3 stemde voor. De BIZ gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2023 en loopt tot en met 2025. De BIZ houdt in dat alle vastgoedeigenaren van het Winkelcentrum Malden via belastingheffing een bijdrage gaan betalen om het winkelcentrum nog beter op de kaart te zetten. Dit is van groot belang voor de vitaliteit van het winkelcentrum. De eigenaren kunnen met deze BIZ de komende drie jaar weer beschikken over een ondernemersfonds. Ook de winkeliers hebben een BIZ die nog doorloopt tot en met 2026. Eigenaren en winkeliers werken nauw samen. De ondernemersfondsen van beide BIZ-en worden ingezet voor de promotie van het winkelcentrum en het op touw zetten van diverse activiteiten. Ook hebben de BIZ stichtingen samen een centrumcoördinator in dienst.

  Wat kun je met ChatGPT?

  ChatGPT is een chatbot die werkt op basis van kunstmatige intelligentie. De chatbot kan snel en in natuurlijke taal een gesprek voeren en vragen beantwoorden. Deze tool is ontwikkeld door OpenAI en eind  2021 opengesteld voor het publiek via: chat.openai.com. Je kunt ChatGPT  goed inzetten voor de volgende taken. Snel informatie ophalen (stel een vraag en je krijgt een goed geformuleerd antwoord terug); content creëren (goedlopende teksten maken)  produceren; vertalen (de chatbot spreekt verschillende talen); brainstormen (stelt vragen en laat opties en suggesties zien); code schrijven of optimaliseren (helpt bij het schrijven van nieuwe computercode). Enkele nadelen zijn: beperkte actuele kennis (reikt tot eind 2021); foutieve informatie (dus altijd controleren); beperkte beschikbaarheid (server kan soms vraag niet aan). Het gebruik van ChatGPT is nóg gratis, maar er komt een betaalde Pro-versie aan.

  Houd je administratie bij

  Meer dan 50% van de kleine ondernemers werkt volgens onderzoek van de Belastingdienst minimaal één keer per week de administratie bij. Enkele administratietips:

  • Bewaar administratie goed
   Je moet je administratie 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren.
  • Maak regelmatig back-up
   Sla regelmatig een kopie van je boekhouding op een externe harde schijf (thuis) of in de cloud (brand- en diefstalpreventie)
  • Werk administratie regelmatig bij
   Dit bespaart een hoop tijd rond de btw-kwartaalaangiftes. Want je hebt alle benodigde informatie direct bij de hand.
  • Bewaar originele administratieve gegevens
   Bewaar facturen zoals ze binnenkomen, op papier of digitaal. Scan je facturen en bonnetjes dan moet het een juiste weergave van het origineel zijn. (zie de voorwaarden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/uw_geautomatiseerde_administratie_en_de_fiscale_bewaarlicht
  • Houd zakelijke – en privérekening gescheiden
   Zo voorkom je vergissingen en gaat de administratie veel sneller. Ook heb je goed zicht op je omzet. Val je onder kleineondernemersregeling, hou dan de omzetgrens van € 20.000,- in de gaten.
  • Gebruik online boekhoudpakket
   Dit scheelt tijd en voorkomt fouten en zorgt dat je administratie altijd actueel is en je overal inzicht hebt. Goede boekhoudprogramma’s zijn er al vanaf tien euro per maand.

  Manieren om het stroomnet te omzeilen

  Energie is duur en het laden van je voertuigen is ook prijzig. Enkele tips om zo slim en goedkoop mogelijk te laden

  Laden op zonnepanelen

  Als je hebt geïnvesteerd in emissievrije elektrische voertuigen, zorg dan ook dat je zonnepanelen plaatst om te laden. Laad je de voertuigen wel zoveel mogelijk overdag op als de zon schijnt, dan hoef je namelijk geen netstroom te gebruiken.

  Eigen batterijopslag

  Moet je je voertuigen toch ’s nachts laden check dan de mogelijk van een  eigen batterijopslag. Er zijn op dit moment diverse mogelijkheden voor een eigen accu, die voor bedrijven zeker snel terugverdiend kunnen worden.

  Stroom delen

  Wek je zelf (teveel) stroom op dan kun je wellicht de stroom delen met de buurman-ondernemer. Bedrijven werken ook vaak samen om een gezamenlijk energiesysteem op te zetten. Je kunt dan de kosten en opbrengsten delen.

   

  Fact & Figures

  Daling huizenprijs

  Volgens een rapport over de Europese huizenmarkt van kredietverzekeraar Allianz Trade dalen de komende twee jaar huizenprijzen in de Eurozone. Nederland en Duitsland moeten rekening houden met een daling van 8% tot eind 2024. In 2022 steeg de prijs van bestaande koopwoningen in Nederland nog met 21,1% in vergelijking met 2021. In het derde kwartaal 2022 was er volgens de NVM een daling van de gemiddelde huizenprijs met 5,8%, maar op jaarbasis stegen de huizenprijzen toen nog wel. Na tien jaar stijging verwacht men de komende jaren van daling van de huizenprijs. De prijsdaling komt onder meer door stijgende hypotheekrente, strengere financieringsvoorwaarden, vertragende groei en oplopende inflatie. Toch blijft de vraag door het woningtekort wel intact.

   

  Officiële feestdagen en schoolvakanties (Regio Zuid)

  Met deze feestdagen en schoolvakanties kun je de komende maanden rekening houden.

  Goede vrijdag                      Vrijdag 7 april 2023

  Eerste paasdag                   Zondag 9 april 2023

  Tweede paasdag                 Maandag 10 april 2023

  Koningsdag                          Donderdag 27 april 2023

  Bevrijdingsdag                     Vrijdag 5 mei 2023

  Hemelvaartsdag                  Donderdag 18 mei 2023

  Eerste pinksterdag              Zondag 28 mei 2023

  Tweede pinksterdag           Maandag 29 mei 2023

  Eerste kerstdag                    Maandag 25 december 2023

  Tweede kerstdag                 Dinsdag 26 december 2023

  Schoolvakanties 2023 REGIO ZUID

  Meivakantie                          29 april t/m 7 mei 2023

  Zomervakantie                     15 juli t/m 27 augustus 2023

  Herfstvakantie                     14 oktober t/m 22 oktober 2023

  Kerstvakantie                       23 december 2023 t/m 7 januari 2024

   

  APRIL
  Ma 3 19.30 – 21.30 Bijeenkomst Kracht van Lokaal (De Zon – Overasselt)
  Di 4 Meet & Eat  / Sports & Vitality  (Noviotech Campus gebouw M, kamer 032) Nijmegen) www.noviotechcampus.com
  Do 6  14.00-17.00 uur Circulair Talent Uitgelicht. Info www.rvnhub.nl
  Za 8  8.30 uur Wandeling door het Vennengebied bij Overasselt. (rest. St. Walrick). Om 7.00 uur optreden Schola Contarorum Karolus Magnus  (Koortskapel)
  Do 13 20.00-22.00 uur Bijeenkomst energiebesparing VvE’s (Burgerzaal-Gemeentehuis)
  Do 13 13.30 – 16.30 uur How to attract venture capital investment for your innovation (Noviotech Campus Nijmegen)
  Zo 16  11.00-17.00 uur Horster streekmarkt op de Plack (Wijngaard de Plack-Groesbeek)
  Ma 17 12.15-14.00 ION kennislunch (Noviotech Campus Nijmegen)
  Di 18  15.00 -17.00 uur Bovenaan in Google! SEO voor starters. Gratis seminar  (HAN Nijmegen)
  Do 20 Secretaressedag
  Do 20   20.00 uur Raadsvergadering gemeente Heumen
  MEI
  Di 9 mei 12.00-13.00 uur Meet & Eat  / Sports & Vitality  (Noviotech Campus gebouw M, kamer 032) Nijmegen) www.noviotechcampus.com
  DI 16 OGH 2e Algemene Bestuursvergadering
  Di 16 17.30 – 21.00 uur MKB Wijchen on route (wandeling met bedrijfsbezoeken in Wijchen centrum) www.mkbwijchen.nl/agenda
  Do 18 mei OGH 2e Structureel Overleg Gemeente
  Zo 21 mei Testmarkt StartUp Nijmegen. Grote Markt Nijmegen
  DI 23 10.30 – 12.30 uur Business Brunch Gelderland (Lifestyle Business Club, landgoed The Make in Andelst)
  Wo 24 10.00 – 18.00 BBB Career event  Huygens Gebouw, RU campus ovgh

  Nijmegen

  Do 25 13.30 -17.30 uur From Molecule to Business (Noviotech Campus Nijmegen)
  JUNI
  Di 13   13.00-17.00 uur Gratis Workshop Pitch to Win met David(Mercator Launch, Toernooiveld 100 Nijmegen)
  Wo 14 Haringparty  en pre-Summer Borrel MKB Wijchen (Kasteel Wijchen) www.mkbwijchen.nl/agenda
  Half augustus OGH Algemene Leden Vergadering & Activiteit
  Ma 26  13.00-17.30 uur Lifeport Festival Circulair (innovatiefestival regionaal circulair netwerk)  Info: www.rvnhub.nl

   

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen December

  Uitgave december- 2022

  OGH-nieuws

  Beste collega-ondernemers,

  We zitten in de drukste periode van het jaar. Iedereen is aan het plannen voor Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. Voor veel ondernemers gaat nu de werkdruk omhoog om er voor de consument te zijn m.b.t. de voorbereiding van de komende feestdagen. Ondernemers moeten alle zeilen bijzetten om de goederen op tijd bij de klant te krijgen.

  Begin van het jaar dachten we de corona-perikelen achter de rug te hebben en weer met volle moed te kunnen gaan ondernemen. Maar de oorlog in Oekraïne, met als gevolg de energiecrisis, en de stikstof-debatten zorgen dat wij als ondernemers weer creatief moeten ondernemen. Ondernemers moeten de goederenleveringen en de gevolgen van de energiecrisis zien te managen.

  Neem in ieder geval het energieverbruik van je eigen bedrijf nog eens goed onder de loep. Kijk waar je kunt besparen door efficiënter energiegebruik of zelf te gaan opwekken. Zonnepanelen, led verlichting, bewegingsmelders, nieuwe verwarmingssystemen zoals infrarood panelen, medewerkers informeren en bewust maken enzovoorts. Allemaal maatregelen die veel energiebesparingen kunnen opleveren.

  Jos Wijnakker en ondergetekende waren na gesprekken met de ondernemers van de drie bedrijventerreinen in Malden positief verrast dat bijna 90% energie maatregelen heeft getroffen. Het is mooi om te zien dat onze ondernemers in deze lastige tijd bereid zijn te investeren om bewust om te gaan met energie.

  Vrijdag 18 november was de Dag van de ondernemer. Gemeente Heumen, de winkeliersvereniging en de OGH kozen twee ondernemers uit als ondernemer van 2022: Peter Smulders (Anytime/Café Kanaalzicht) en Michael Limbach (Maxi Fun) uit Heumen. We hebben dit onder het genot van een hapje en een drankje gevierd.

  In het begin van de coronatijd zijn de gemeente, winkeliersvereniging en de OGH de campagne De Kracht van lokaal (KvL) gestart. Het doel is om zowel consumenten als lokale collega-ondernemers vooral lokaal te laten kopen. Voor een klein bedrag kun je lid worden en wordt jouw bedrijf vermeld op de site van KvL.

  Elk kwartaal heeft het OGH-bestuur, de winkeliersvereniging en de pandeigenaren van het winkelcentrum gesprekken met onze gemeente. Met wethouder Rob Engels en René Joosten is er structureel overleg over actuele thema’s binnen de vier dorpskernen. Bovendien informeren we elkaar over relevante ondernemerszaken, maar ook onderwerpen op het gebied van verkeersveiligheid, overlast jongeren, toerisme, woningbouw e.d. worden besproken. Een goede onderlinge samenwerking is van belang voor de gemeente, voor de ondernemers én voor de bewoners.

  Namens het bestuur wens ik iedereen fijne feestdagen en voor 2023 een ondernemersklimaat met ruimte, rust en vooruitgang.

   

  Marijke Sijbrands

  Marly van Raaij

  Ferdi Renkens

  Remco de Vries

  Taecke Halma

   

  Ondernemers van het jaar 2022

  De ondernemersvereniging Gemeente Heumen (OGH) en de gemeente Heumen zetten ieder jaar een lokale ondernemer in het zonnetje. Het gaat om ondernemers die zijn opgevallen vanwege economisch en/of maatschappelijk ondernemerschap. Op 18 november jl. werden twee ondernemers in het zonnetje gezet. Michael Limbach (Maxi Fun) en Peter Smulders (Anytime en Café Kanaalzicht) zijn uitgeroepen tot ondernemers van het jaar! Plaats van handeling was eetcafé Eten en Drinken. Wethouder Economische Zaken Rob Engels maakte tijdens deze Kracht van Lokaal-bijeenkomst van de gelegenheid gebruik om zich persoonlijk voor te stellen. Vervolgens maakte OGH-voorzitter Taecke Halma de beide winnaars bekend en onderbouwde de keuze met wapenfeiten, activiteiten en initiatieven van de twee betrokken ondernemers. Zoals hun inzet bij de kermis en het carnaval in Heumen, de ijsbaan met het winterfestijn en het 4-daagse pleinfeest in Malden. De conclusie: “Peter en Michael zijn zeer maatschappelijk betrokken in onze gemeente. Ze zijn ondernemers met hun hart op de goede plaats. Daarom hebben wij, gemeente, winkelcentrum en OGH, Peter en Michael uitgekozen als de ondernemers van 2022.” Michael en Peter: Gefeliciteerd met deze mooie titel!

   

  V.l.n.r. Sandra van Elk (Winkelcentrum Malden/Kracht van Lokaal), Taecke Halma (voorzitter OGH), Michael Limbach (Maxi Fun), Rob Engels (wethouder) en Peter Smulders (Anytime/Café Kanaalzicht) trakteren de ondernemers op taart.

   

  MKB Actueel

  Net-problemen

  Steeds meer ondernemingen kunnen moeilijk op het elektriciteitsnet worden aangesloten als ze willen verduurzamen en bijvoorbeeld van het gas af willen. Daarom investeert de landelijk netbeheerder TenneT de komende tien jaar ca. 13 miljard euro om het netwerk te versterken en verder uit te breiden. Ook gaat netbeheerder TenneT in samenwerking met de regionale netbeheerders en ondernemersorganisaties onderzoeken of het mogelijk is om het net te ontlasten op piekmomenten en flexibeler met stroom om te gaan. Het zogeheten ‘spitsmijden’.

  Facts & Figures

  Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek

  In het Belastingplan 2023 staat dat de zelfstandigenaftrek, een favoriet belastingvoordeel onder zzp’ers, in 2023 versneld wordt afgebouwd. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat je mag aftrekken van de winst als je voldoet aan de criteria, zoals het urencriterium. In 2022 is dat een bedrag en aftrekpost van € 6.310,-. Dit bedrag zou aanvankelijk langzaam afgebouwd worden naar een bedrag van € 4.120,- in 2028. De zelfstandigenaftrek in 2023 was eerder bepaald op een bedrag van € 5.950,-.Maar nu wordt dit bedrag versneld afgebouwd. In 2023 wordt het nu verlaagd naar € 5.030,- dat is € 1.280,- minder dan in 2022 en dus ook € 920 lager dan eerder begroot. Na 2023 gaat de afbouw van de zelfstandigenaftrek in 4 jaar versneld door. In 2024 naar € 3.750,- in 2025 naar € 2.470,- in 2026 naar € 1.200,- tot uiteindelijk een bedrag van € 900,- in 2027. De startersaftrek blijft ongewijzigd.

  Druk aan de slag met duurzaam

  Uit een onderzoek van het CBS in Industrie, Auto- en detailhandel en Dienstverlening blijkt dat 79% van de bedrijven in Nederland dit jaar heeft geïnvesteerd in een duurzamere bedrijfsvoering. Het gaat om verduurzaming op het gebied van energie: (19,8%), uitstoot (5,7%), grondstoffen en afval (14,2%) en een combinatie van deze drie gebieden (38,6%). Bij de verduurzamingsslag kwamen de ondernemers wel obstakels tegen. Namelijk afhankelijkheid van derden (24,6%), geldgebrek (13%) en te weinig voordelen (12%). Ca. 30% van de respondenten kwam geen obstakels tegen bij het verduurzamen van het bedrijf.

  Verhoging minimumloon in 2023

  Het minimumloon wordt jaarlijks aangepast op 1 januari en 1 juli. Naast de reguliere indexatie per 1 januari 2023 wordt er vanwege de inflatie een speciale verhoging van 8,05% toegepast. Hierdoor gaat een werknemer met een minimumloon in totaal 10,15% meer gaat verdienen: € 12,40 per uur bij een 36-urige werkweek. Het verhogen van het minimumloon als lastenverlichting heeft ook effect op uitkeringen en CAO’s.

  Reiskostenvergoeding

  Vanaf 2023 gaat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding omhoog. In plaats van € 0,19 per km stijgt de kilometervergoeding in 2023 naar € 0,21. In 2024 komt daar nog 1 cent bij (€0,22). Werkgevers mogen de reiskostenvergoeding verhogen, maar hoeven dat niet. De € 0,21 is dus de maximale onbelaste vergoeding.

  Winst beter in 2022

  Misschien is het beter en voordeliger om de fiscale winst van de vennootschap niet uit te stellen naar 2023, maar in 2022 proberen te laten vallen. Per 1 januari 2023 krimpt namelijk de eerste schijf van de vennootschapsbelasting van € 395.000 naar € 200.000. Een BV zit dan dus eerder aan het hoge tarief van 25,8%. Maar de BV kan ook hoger belast worden, want per 1 januari 2023 stijgt namelijk het lage tarief van de vennootschapsbelasting van 15% naar 19%.

  DECEMBER
  Do 8 16.30-22.00 Inspiratiediner Oplossingen voor morgen – The Economic Board
  Zo 11 13.00-17.00 uur Kerstmarkt Buurderij De Lage Hof – Overasselt
  Wo 14 Kerstmarkt Harm’s Hoeve – Malden
  Do 15 20.00 uur Raadsvergadering – Raadzaal Gemeentehuis Malden
  Vr 16 18.00- 22.00 uur Kerstmarkt SV Heumen – Toppenberg Heumen
  Vr 16 dec – 8 januari Wijchen Schaatst – Wijchen Centrum
  Zo 18 11.00-16.00 uur Kerstmarkt Winkelcentrum Malden
  Zo 18 Uiterste inzending Circulaire Top 20 www.geldersecirculaireinnovatietop20.nl/
  Di 20 14.00 – 17.00 uur Workshop Ondernemen met impact – HAN Centrum voor ondernemerschap Nijmegen
  JANUARI
  Do 5 Nieuwjaarsreceptie gem. Heumen- Verenigingsgebouw Overasselt
  FEBRUARI
  Do 2 Raadsvergadering – Raadzaal Gemeentehuis Malden
  Do 9 Finale en uitreiking Gelderse Circulaire Innovatie Top 20

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen Oktober

  Uitgave oktober – 2022

  OGH-nieuws

  Op donderdag 29 september jl. was er een ALV met BBQ bij Café Kanaalzicht in Heumen. Ook de leden van Kracht van Lokaal waren uitgenodigd, maar helaas waren er geen leden aanwezig. Voorzitter Taecke Halma heette de aanwezige leden hartelijk welkom en opende de vergadering met enkele mededelingen. Zo is er op 18 november een bijeenkomst van De Kracht van Lokaal (locatie ntb) en wordt tevens op vrijdag 18 november (Dag van de ondernemer) weer de Heumense Ondernemer van het jaar 2022 bekend gemaakt. De voorzitter maakte melding dat de Ondernemersvereniging in de buurgemeente Mook en Middelaar is opgeheven, Penningmeester Ferdy Renkens presenteerde de jaarcijfers en de begroting voor 2023. Hij maakte onder meer bekend dat de contributie voor 2023 gelijk zal blijven. De kascommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd en adviseerde de ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen. Voorzitter Halma lichtte nog toe welke onderwerpen er zoal in het periodiek overleg met de gemeente Heumen aan de orde komen. Hij riep de leden op om dringende kwesties omtrent veiligheid e.d. door te spelen aan het bestuur, zodat deze bij het periodieke overleg kunnen worden besproken. Daarna was er een pitch van Rob Ruhl, manager van het WerkBedrijf van Nijmegen. Hij benadrukte nog eens de mogelijkheden voor het inzetten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt als alternatief in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. De vergadering werd afgesloten met een rondvraag. Inmiddels was Peter Smulders en zijn team buiten al volop aan de slag met de BBQ en stond het buffet gereed. De OGH-leden konden onder het genot van een hapje en een drankje verder netwerken.

   

  MKB Actueel

  Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

  Heb je als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer dan eens bij jouw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Op grond van de BMKB kunnen financiers een borgstelling verkrijgen voor kredieten die zij verstrekken aan mkb-ondernemers. De BMKB is verruimd tot en met 1 juli 2023. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Ook een VOF, eenmanszaak of maatschap komen in aanmerking.

  Kostenstijgingen en ondernemersvertrouwen

  Uit een gezamenlijk onderzoek van het CBS, ondernemersorganisaties en de KVK blijkt dat de helft van de duizenden ondervraagde ondernemers de kostenstijgingen slechts voor een klein deel kan doorberekenen in de prijzen of tarieven aan hun klanten. Bijna 9% kan de kostenstijgingen zelfs helemaal niet doorberekenen. Slechts zo’n 3% kan de kostenstijgingen volledig op afnemers afwentelen. Vooral in de verhuur en handel van onroerend goed, cultuur en sport blijkt het lastig om de prijzen net zo veel op te voeren als de kosten omhoog gaan. Hier zei 80% van de ondernemers de kostenstijgingen voor een klein deel of helemaal niet door te kunnen berekenen. De cijfers laten verder zien dat het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal binnen negen van de elf bedrijfstakken is afgenomen. Toch bleef het sentiment al met al redelijk positief. In de horeca was de afname het grootst en ook binnen de groothandel verslechterde de stemming flink. In de bouw werden bedrijven juist wat optimistischer. Het vertrouwen is daar over de gehele linie ook het hoogst. In het eerste halfjaar sloot 60% van de ondernemers met winst af. Ongeveer 10% maakte verlies en de overige 30% maakte geen noemenswaardige winst of verlies. In vrijwel alle bedrijfstakken zijn ondernemers nogal pessimistisch over het verwachte economisch klimaat in de komende maanden. Alleen in de cultuursector rekent men wat dat betreft per saldo op verbetering.

   

  Facts & Figures

  Meer bedrijfsopheffingen in eerste halfjaar 2022

  Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werden er in het tweede kwartaal van 2022 60.000 mkb-bedrijven opgericht. Daarmee is het aantal oprichtingen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met 58.000 oprichtingen, afgenomen. Het aantal opheffingen nam ten opzichte van het tweede kwartaal 2021 toe met 45% tot ruim 30.000. Bij zowel de oprichtingen (ruim 55.000) als de opheffingen (25 duizend) in het tweede kwartaal van 2022 ging het daarbij voornamelijk om eenmanszaken. In de bedrijfsgroottes 2 tot 10 werkzame personen waren er in het tweede kwartaal minder oprichtingen (4.000) dan opheffingen (5.000) in het mkb. De meeste oprichtingen in het mkb waren bedrijven in specialistische zakelijke dienstverlening (bijna 11.000). De meeste opheffingen in het mkb waren bedrijven in de handel (bijna 6.000). Dit zijn 51% meer opheffingen dan een jaar eerder.

   

  Meer ondernemers lenen

  Volgens Stichting BKR nam het aantal ondernemers met zowel een zakelijke lening als een consumptief krediet in één jaar toe van ruim 73.000 tot bijna 98.000. Dat betekent een stijging van 35%. Het aantal ondernemers met een betalingsachterstand is eind vorig jaar met 20% toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Het gaat om ondernemers die bij BKR geregistreerd staan met zowel een zakelijk als een consumptief krediet.

   

  Onregelmatigheden bij webshops

  Uit onderzoek van KPN Security onder Nederlandse webwinkels blijkt dat bij bijna 5% van de Nederlandse webshops verdachte kenmerken te zien zijn. Een deel van de webshops gebruikt bijvoorbeeld onterecht een keurmerk, sommige webwinkels plaatsen zelfs een niet-bestaand keurmerk. Andere onregelmatigheden waren het ontbreken van https-verbindingen tot valse of ontbrekende KvK-nummers, e-mailadressen en telefoonnummers. Verdachte signalen dat er iets op een webshop niet in orde is, zijn verder: het ontbreken van de mogelijkheid tot betalen op het moment van ontvangst; geen telefoonnummer en/of e-mailadres; veel typefouten, of teksten gekopieerd van andere websites; onrealistisch lage prijzen; overdreven veel positieve reviews, terwijl de zoekmachines negatieve recensies tonen.

   

   

   

  OKTOBER

   

  Za 15 – 11.30 uur Trailrun B&B Kanaalzicht Heumen

   

   

  NOVEMBER

   

  Wo 9 16.00 -19.00 uur De Cirkel 2022 – Uitreiking circulaire prijzen. Golfbaan Het Rijk van Nijmegen. *

   

  Ma 14 Najaarscongres MKB Wijchen met Klaas Dijkhoff – ’t Mozaiek in Wijchen.

   

  Vr 18  19.30 uur

  Locatie wordt nog bekend gemaakt.

  Presentatie Kracht van Lokaal enquête & bekendmaking Heumense ondernemer van het jaar. (Dag van de Ondernemer)  

   

   

  Business regionaal

   

  DE CIRKEL en DE START-UP 2022

  Op 9 november 2022 worden op de golfbaan Het Rijk van Nijmegen voor het eerst 2 circulaire prijzen uitgereikt. De Cirkel 2022, én de Startup Cirkel 2022; de prijs voor de meest circulaire Startup van het Rijk van Nijmegen. Je kunt je eigen bedrijf nomineren of een ondernemer die zich onderscheidt in circulair ondernemerschap en grondstofgebruik. De prijzen zijn ingesteld door de RvN@ Circulaire Raad Rijk van Nijmegen. Nomineren kan via secretariaat@rvnhub.nl