"Samen kom je verder"

  Archief

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen December

  Uitgave december- 2022

  OGH-nieuws

  Beste collega-ondernemers,

  We zitten in de drukste periode van het jaar. Iedereen is aan het plannen voor Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. Voor veel ondernemers gaat nu de werkdruk omhoog om er voor de consument te zijn m.b.t. de voorbereiding van de komende feestdagen. Ondernemers moeten alle zeilen bijzetten om de goederen op tijd bij de klant te krijgen.

  Begin van het jaar dachten we de corona-perikelen achter de rug te hebben en weer met volle moed te kunnen gaan ondernemen. Maar de oorlog in Oekraïne, met als gevolg de energiecrisis, en de stikstof-debatten zorgen dat wij als ondernemers weer creatief moeten ondernemen. Ondernemers moeten de goederenleveringen en de gevolgen van de energiecrisis zien te managen.

  Neem in ieder geval het energieverbruik van je eigen bedrijf nog eens goed onder de loep. Kijk waar je kunt besparen door efficiënter energiegebruik of zelf te gaan opwekken. Zonnepanelen, led verlichting, bewegingsmelders, nieuwe verwarmingssystemen zoals infrarood panelen, medewerkers informeren en bewust maken enzovoorts. Allemaal maatregelen die veel energiebesparingen kunnen opleveren.

  Jos Wijnakker en ondergetekende waren na gesprekken met de ondernemers van de drie bedrijventerreinen in Malden positief verrast dat bijna 90% energie maatregelen heeft getroffen. Het is mooi om te zien dat onze ondernemers in deze lastige tijd bereid zijn te investeren om bewust om te gaan met energie.

  Vrijdag 18 november was de Dag van de ondernemer. Gemeente Heumen, de winkeliersvereniging en de OGH kozen twee ondernemers uit als ondernemer van 2022: Peter Smulders (Anytime/Café Kanaalzicht) en Michael Limbach (Maxi Fun) uit Heumen. We hebben dit onder het genot van een hapje en een drankje gevierd.

  In het begin van de coronatijd zijn de gemeente, winkeliersvereniging en de OGH de campagne De Kracht van lokaal (KvL) gestart. Het doel is om zowel consumenten als lokale collega-ondernemers vooral lokaal te laten kopen. Voor een klein bedrag kun je lid worden en wordt jouw bedrijf vermeld op de site van KvL.

  Elk kwartaal heeft het OGH-bestuur, de winkeliersvereniging en de pandeigenaren van het winkelcentrum gesprekken met onze gemeente. Met wethouder Rob Engels en René Joosten is er structureel overleg over actuele thema’s binnen de vier dorpskernen. Bovendien informeren we elkaar over relevante ondernemerszaken, maar ook onderwerpen op het gebied van verkeersveiligheid, overlast jongeren, toerisme, woningbouw e.d. worden besproken. Een goede onderlinge samenwerking is van belang voor de gemeente, voor de ondernemers én voor de bewoners.

  Namens het bestuur wens ik iedereen fijne feestdagen en voor 2023 een ondernemersklimaat met ruimte, rust en vooruitgang.

   

  Marijke Sijbrands

  Marly van Raaij

  Ferdi Renkens

  Remco de Vries

  Taecke Halma

   

  Ondernemers van het jaar 2022

  De ondernemersvereniging Gemeente Heumen (OGH) en de gemeente Heumen zetten ieder jaar een lokale ondernemer in het zonnetje. Het gaat om ondernemers die zijn opgevallen vanwege economisch en/of maatschappelijk ondernemerschap. Op 18 november jl. werden twee ondernemers in het zonnetje gezet. Michael Limbach (Maxi Fun) en Peter Smulders (Anytime en Café Kanaalzicht) zijn uitgeroepen tot ondernemers van het jaar! Plaats van handeling was eetcafé Eten en Drinken. Wethouder Economische Zaken Rob Engels maakte tijdens deze Kracht van Lokaal-bijeenkomst van de gelegenheid gebruik om zich persoonlijk voor te stellen. Vervolgens maakte OGH-voorzitter Taecke Halma de beide winnaars bekend en onderbouwde de keuze met wapenfeiten, activiteiten en initiatieven van de twee betrokken ondernemers. Zoals hun inzet bij de kermis en het carnaval in Heumen, de ijsbaan met het winterfestijn en het 4-daagse pleinfeest in Malden. De conclusie: “Peter en Michael zijn zeer maatschappelijk betrokken in onze gemeente. Ze zijn ondernemers met hun hart op de goede plaats. Daarom hebben wij, gemeente, winkelcentrum en OGH, Peter en Michael uitgekozen als de ondernemers van 2022.” Michael en Peter: Gefeliciteerd met deze mooie titel!

   

  V.l.n.r. Sandra van Elk (Winkelcentrum Malden/Kracht van Lokaal), Taecke Halma (voorzitter OGH), Michael Limbach (Maxi Fun), Rob Engels (wethouder) en Peter Smulders (Anytime/Café Kanaalzicht) trakteren de ondernemers op taart.

   

  MKB Actueel

  Net-problemen

  Steeds meer ondernemingen kunnen moeilijk op het elektriciteitsnet worden aangesloten als ze willen verduurzamen en bijvoorbeeld van het gas af willen. Daarom investeert de landelijk netbeheerder TenneT de komende tien jaar ca. 13 miljard euro om het netwerk te versterken en verder uit te breiden. Ook gaat netbeheerder TenneT in samenwerking met de regionale netbeheerders en ondernemersorganisaties onderzoeken of het mogelijk is om het net te ontlasten op piekmomenten en flexibeler met stroom om te gaan. Het zogeheten ‘spitsmijden’.

  Facts & Figures

  Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek

  In het Belastingplan 2023 staat dat de zelfstandigenaftrek, een favoriet belastingvoordeel onder zzp’ers, in 2023 versneld wordt afgebouwd. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat je mag aftrekken van de winst als je voldoet aan de criteria, zoals het urencriterium. In 2022 is dat een bedrag en aftrekpost van € 6.310,-. Dit bedrag zou aanvankelijk langzaam afgebouwd worden naar een bedrag van € 4.120,- in 2028. De zelfstandigenaftrek in 2023 was eerder bepaald op een bedrag van € 5.950,-.Maar nu wordt dit bedrag versneld afgebouwd. In 2023 wordt het nu verlaagd naar € 5.030,- dat is € 1.280,- minder dan in 2022 en dus ook € 920 lager dan eerder begroot. Na 2023 gaat de afbouw van de zelfstandigenaftrek in 4 jaar versneld door. In 2024 naar € 3.750,- in 2025 naar € 2.470,- in 2026 naar € 1.200,- tot uiteindelijk een bedrag van € 900,- in 2027. De startersaftrek blijft ongewijzigd.

  Druk aan de slag met duurzaam

  Uit een onderzoek van het CBS in Industrie, Auto- en detailhandel en Dienstverlening blijkt dat 79% van de bedrijven in Nederland dit jaar heeft geïnvesteerd in een duurzamere bedrijfsvoering. Het gaat om verduurzaming op het gebied van energie: (19,8%), uitstoot (5,7%), grondstoffen en afval (14,2%) en een combinatie van deze drie gebieden (38,6%). Bij de verduurzamingsslag kwamen de ondernemers wel obstakels tegen. Namelijk afhankelijkheid van derden (24,6%), geldgebrek (13%) en te weinig voordelen (12%). Ca. 30% van de respondenten kwam geen obstakels tegen bij het verduurzamen van het bedrijf.

  Verhoging minimumloon in 2023

  Het minimumloon wordt jaarlijks aangepast op 1 januari en 1 juli. Naast de reguliere indexatie per 1 januari 2023 wordt er vanwege de inflatie een speciale verhoging van 8,05% toegepast. Hierdoor gaat een werknemer met een minimumloon in totaal 10,15% meer gaat verdienen: € 12,40 per uur bij een 36-urige werkweek. Het verhogen van het minimumloon als lastenverlichting heeft ook effect op uitkeringen en CAO’s.

  Reiskostenvergoeding

  Vanaf 2023 gaat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding omhoog. In plaats van € 0,19 per km stijgt de kilometervergoeding in 2023 naar € 0,21. In 2024 komt daar nog 1 cent bij (€0,22). Werkgevers mogen de reiskostenvergoeding verhogen, maar hoeven dat niet. De € 0,21 is dus de maximale onbelaste vergoeding.

  Winst beter in 2022

  Misschien is het beter en voordeliger om de fiscale winst van de vennootschap niet uit te stellen naar 2023, maar in 2022 proberen te laten vallen. Per 1 januari 2023 krimpt namelijk de eerste schijf van de vennootschapsbelasting van € 395.000 naar € 200.000. Een BV zit dan dus eerder aan het hoge tarief van 25,8%. Maar de BV kan ook hoger belast worden, want per 1 januari 2023 stijgt namelijk het lage tarief van de vennootschapsbelasting van 15% naar 19%.

  DECEMBER
  Do 8 16.30-22.00 Inspiratiediner Oplossingen voor morgen – The Economic Board
  Zo 11 13.00-17.00 uur Kerstmarkt Buurderij De Lage Hof – Overasselt
  Wo 14 Kerstmarkt Harm’s Hoeve – Malden
  Do 15 20.00 uur Raadsvergadering – Raadzaal Gemeentehuis Malden
  Vr 16 18.00- 22.00 uur Kerstmarkt SV Heumen – Toppenberg Heumen
  Vr 16 dec – 8 januari Wijchen Schaatst – Wijchen Centrum
  Zo 18 11.00-16.00 uur Kerstmarkt Winkelcentrum Malden
  Zo 18 Uiterste inzending Circulaire Top 20 www.geldersecirculaireinnovatietop20.nl/
  Di 20 14.00 – 17.00 uur Workshop Ondernemen met impact – HAN Centrum voor ondernemerschap Nijmegen
  JANUARI
  Do 5 Nieuwjaarsreceptie gem. Heumen- Verenigingsgebouw Overasselt
  FEBRUARI
  Do 2 Raadsvergadering – Raadzaal Gemeentehuis Malden
  Do 9 Finale en uitreiking Gelderse Circulaire Innovatie Top 20

  Nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen Oktober

  Uitgave oktober – 2022

  OGH-nieuws

  Op donderdag 29 september jl. was er een ALV met BBQ bij Café Kanaalzicht in Heumen. Ook de leden van Kracht van Lokaal waren uitgenodigd, maar helaas waren er geen leden aanwezig. Voorzitter Taecke Halma heette de aanwezige leden hartelijk welkom en opende de vergadering met enkele mededelingen. Zo is er op 18 november een bijeenkomst van De Kracht van Lokaal (locatie ntb) en wordt tevens op vrijdag 18 november (Dag van de ondernemer) weer de Heumense Ondernemer van het jaar 2022 bekend gemaakt. De voorzitter maakte melding dat de Ondernemersvereniging in de buurgemeente Mook en Middelaar is opgeheven, Penningmeester Ferdy Renkens presenteerde de jaarcijfers en de begroting voor 2023. Hij maakte onder meer bekend dat de contributie voor 2023 gelijk zal blijven. De kascommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd en adviseerde de ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen. Voorzitter Halma lichtte nog toe welke onderwerpen er zoal in het periodiek overleg met de gemeente Heumen aan de orde komen. Hij riep de leden op om dringende kwesties omtrent veiligheid e.d. door te spelen aan het bestuur, zodat deze bij het periodieke overleg kunnen worden besproken. Daarna was er een pitch van Rob Ruhl, manager van het WerkBedrijf van Nijmegen. Hij benadrukte nog eens de mogelijkheden voor het inzetten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt als alternatief in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. De vergadering werd afgesloten met een rondvraag. Inmiddels was Peter Smulders en zijn team buiten al volop aan de slag met de BBQ en stond het buffet gereed. De OGH-leden konden onder het genot van een hapje en een drankje verder netwerken.

   

  MKB Actueel

  Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

  Heb je als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer dan eens bij jouw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Op grond van de BMKB kunnen financiers een borgstelling verkrijgen voor kredieten die zij verstrekken aan mkb-ondernemers. De BMKB is verruimd tot en met 1 juli 2023. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Ook een VOF, eenmanszaak of maatschap komen in aanmerking.

  Kostenstijgingen en ondernemersvertrouwen

  Uit een gezamenlijk onderzoek van het CBS, ondernemersorganisaties en de KVK blijkt dat de helft van de duizenden ondervraagde ondernemers de kostenstijgingen slechts voor een klein deel kan doorberekenen in de prijzen of tarieven aan hun klanten. Bijna 9% kan de kostenstijgingen zelfs helemaal niet doorberekenen. Slechts zo’n 3% kan de kostenstijgingen volledig op afnemers afwentelen. Vooral in de verhuur en handel van onroerend goed, cultuur en sport blijkt het lastig om de prijzen net zo veel op te voeren als de kosten omhoog gaan. Hier zei 80% van de ondernemers de kostenstijgingen voor een klein deel of helemaal niet door te kunnen berekenen. De cijfers laten verder zien dat het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal binnen negen van de elf bedrijfstakken is afgenomen. Toch bleef het sentiment al met al redelijk positief. In de horeca was de afname het grootst en ook binnen de groothandel verslechterde de stemming flink. In de bouw werden bedrijven juist wat optimistischer. Het vertrouwen is daar over de gehele linie ook het hoogst. In het eerste halfjaar sloot 60% van de ondernemers met winst af. Ongeveer 10% maakte verlies en de overige 30% maakte geen noemenswaardige winst of verlies. In vrijwel alle bedrijfstakken zijn ondernemers nogal pessimistisch over het verwachte economisch klimaat in de komende maanden. Alleen in de cultuursector rekent men wat dat betreft per saldo op verbetering.

   

  Facts & Figures

  Meer bedrijfsopheffingen in eerste halfjaar 2022

  Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werden er in het tweede kwartaal van 2022 60.000 mkb-bedrijven opgericht. Daarmee is het aantal oprichtingen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met 58.000 oprichtingen, afgenomen. Het aantal opheffingen nam ten opzichte van het tweede kwartaal 2021 toe met 45% tot ruim 30.000. Bij zowel de oprichtingen (ruim 55.000) als de opheffingen (25 duizend) in het tweede kwartaal van 2022 ging het daarbij voornamelijk om eenmanszaken. In de bedrijfsgroottes 2 tot 10 werkzame personen waren er in het tweede kwartaal minder oprichtingen (4.000) dan opheffingen (5.000) in het mkb. De meeste oprichtingen in het mkb waren bedrijven in specialistische zakelijke dienstverlening (bijna 11.000). De meeste opheffingen in het mkb waren bedrijven in de handel (bijna 6.000). Dit zijn 51% meer opheffingen dan een jaar eerder.

   

  Meer ondernemers lenen

  Volgens Stichting BKR nam het aantal ondernemers met zowel een zakelijke lening als een consumptief krediet in één jaar toe van ruim 73.000 tot bijna 98.000. Dat betekent een stijging van 35%. Het aantal ondernemers met een betalingsachterstand is eind vorig jaar met 20% toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Het gaat om ondernemers die bij BKR geregistreerd staan met zowel een zakelijk als een consumptief krediet.

   

  Onregelmatigheden bij webshops

  Uit onderzoek van KPN Security onder Nederlandse webwinkels blijkt dat bij bijna 5% van de Nederlandse webshops verdachte kenmerken te zien zijn. Een deel van de webshops gebruikt bijvoorbeeld onterecht een keurmerk, sommige webwinkels plaatsen zelfs een niet-bestaand keurmerk. Andere onregelmatigheden waren het ontbreken van https-verbindingen tot valse of ontbrekende KvK-nummers, e-mailadressen en telefoonnummers. Verdachte signalen dat er iets op een webshop niet in orde is, zijn verder: het ontbreken van de mogelijkheid tot betalen op het moment van ontvangst; geen telefoonnummer en/of e-mailadres; veel typefouten, of teksten gekopieerd van andere websites; onrealistisch lage prijzen; overdreven veel positieve reviews, terwijl de zoekmachines negatieve recensies tonen.

   

   

   

  OKTOBER

   

  Za 15 – 11.30 uur Trailrun B&B Kanaalzicht Heumen

   

   

  NOVEMBER

   

  Wo 9 16.00 -19.00 uur De Cirkel 2022 – Uitreiking circulaire prijzen. Golfbaan Het Rijk van Nijmegen. *

   

  Ma 14 Najaarscongres MKB Wijchen met Klaas Dijkhoff – ’t Mozaiek in Wijchen.

   

  Vr 18  19.30 uur

  Locatie wordt nog bekend gemaakt.

  Presentatie Kracht van Lokaal enquête & bekendmaking Heumense ondernemer van het jaar. (Dag van de Ondernemer)  

   

   

  Business regionaal

   

  DE CIRKEL en DE START-UP 2022

  Op 9 november 2022 worden op de golfbaan Het Rijk van Nijmegen voor het eerst 2 circulaire prijzen uitgereikt. De Cirkel 2022, én de Startup Cirkel 2022; de prijs voor de meest circulaire Startup van het Rijk van Nijmegen. Je kunt je eigen bedrijf nomineren of een ondernemer die zich onderscheidt in circulair ondernemerschap en grondstofgebruik. De prijzen zijn ingesteld door de RvN@ Circulaire Raad Rijk van Nijmegen. Nomineren kan via secretariaat@rvnhub.nl