"Samen kom je verder"

Informatie

Werkzaamheden Rijksweg N844 van 20 t/m 22 juni

Afsluiting Rijksweg za 20 juni t/m ma 22 juni:
Vanaf zaterdagochtend 20 juni 6.00 uur t/m maandagochtend 22 juni 6.00 uur werken we tussen de inrit van tuincentrum Intratuin en de rotonde Groesbeekseweg
Het hele wegvak is in beide richtingen volledig afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid over de Grootstalselaan, A73 en N271.
Fietsers behouden doorgang over het fietspad.De aanliggende woningen en bedrijven zijn alleen bereikbaar voor fietsers en voetgangers en NIET voor voertuigen. Bij bezoek aan de aanliggende locaties verzoeken wij u om uw auto in de nabije omgeving op een veilige plaats te parkeren en te voet verder te gaan.

 

Voor meer informatie klik op deze link voor de nieuwsbrief 7

Werkzaamheden Rijksweg N844 van 20 t/m 27 april

Afsluiting 20 april t/m 27 april:
Op maandag 20 april beginnen we met de werkzaamheden tussen de rotonde Groesbeekseweg en de rotonde Veldsingel.
Dit gedeelte is afgesloten van maandagochtend 20 april 6.00 uur t/m maandagochtend 27 april 6.00 uur. In beide richtingen is geen verkeer mogelijk.
Het verkeer wordt omgeleid door Malden over de Groesbeekseweg en de Veldsingel. Het doorgaande verkeer wordt in beide richtingen omgeleid over de A73.
Fietsers behouden doorgang over het fietspad. Alle woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

Voor meer informatie klik op deze link voor de nieuwsbrief 6

Werkzaamheden Rijksweg N844 op 24 en 25 maart overdag

In de planning staat voor komende week het asfalteren ter hoogte van de Mc Donald’s als nachtwerk gepland. Ivm de lage nachttemperaturen kan dit niet doorgaan. Om uitloop van de planning te voorkomen en de uiterst lage verkeersintensiteit op dit moment, worden de asfalteerwerkzaamheden komende week overdag uitgevoerd. Dit houdt in:

– Dinsdag 24 maart 2020, frezen en asfalteren

Gemotoriseerd verkeer van Malden richting Nijmegen via N844;

Gemotoriseerd verkeer van Nijmegen richting Malden via A73

Fietsers in beide richtingen via fietspad N844

Bus in beide richtingen via N844

Hulpdiensten kan in de richting Nijmegen – Malden via het fietspad

– Woensdag 25 maart 2020, asfalteren

N844 AFGESLOTEN voor gemotoriseerd verkeer van ca. 07.00 uur tot 18.00 uur

Gemotoriseerd verkeer van Malden richting Nijmegen via A73;

Gemotoriseerd verkeer van Nijmegen richting Malden via A73;

Fietsers in beide richtingen via fietspad N844;

Bus in beide richtingen via fietspad N844;

Hulpdiensten kunnen in beide richtingen via het fietspad.

 

Bericht vanuit bestuur OGH inzake Corona virus

Beste OGH leden,

Als bestuur van de ondernemersvereniging zien wij natuurlijk met lede ogen aan wat de impact is van het Corona virus op de ondernemingen en ondernemers in onze gemeente.

Maar ook regionaal, nationaal en internationaal zijn de gevolgen nog niet te overzien.

Veel ondernemers waren nu lekker op gang aan het komen om de winter af te sluiten en de lente met frisse werkspirit op te pakken.

Laten wij als ondernemers het verstand behouden en voor elkaar te zorgen en er te zijn waar mogelijk.

Wij als ondernemers kunnen onderling veel steun vinden maar ook de lokale bewoners kunnen een helpende hand bieden.

 

– Koop lokaal de producten en en maak gebruik van de lokale diensten.

– Veel mensen zitten op dit moment thuis en zouden ondernemers en ook elkaar een handje kunnen  helpen.

– Er ontstaan oproepen op Facebook om mensen die in de gezondheidszorg werken te ondersteunen bij hun werkzaamheden in alle breedste zin van het woord.

– De supermarkt Plus in Malden vraag om mensen die thuis zitten Plus te komen helpen met order pikken en daarna deze orders te bezorgen bij hun klanten.

– Ga bij buren langs die wellicht hulp kunnen gebruiken omdat zij geen boodschappen mogen doen omdat het niet wenselijk voor hun gezondheid.

  • Ook de overheid is drukdoende om maatregelen te nemen voor de ondernemers.
  • Op de website van de OGH ovgh.nl vind u ook nadere berichtgeving vanuit overheid (gemeente)

–  Onderstaande link is ook te gebruiken voor vragen over effecten van het Corona virus.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

 

Het kabinet heeft aangekondigd een fors bedrag aan noodhulp vrij te maken voor het MKB.

Ondernemers kunnen vanaf vandaag direct gebruik maken van de zogenaamde BMKB (Borgstelling midden- en kleinbedrijf: lees Staatsgarantie)

Dit is een onderdeel van het pakket steun naast werktijdverkorting en uitstel belastingen.

 

Tevens heb ik begrepen dat er voor de zzp-ers wordt gekeken naar vormen van inkomensondersteuning. Er is nu al de regeling Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ).

 

Mochten er vragen zijn vanuit de ondernemers, kunnen deze aan het bestuur voorgelegd worden.

Graag via mailadres secretariaat@ovgh.nl

Wij hebben als bestuur niet alle antwoorden op de vragen maar kunnen de ondernemers wellicht wel doorsturen of verwijzen naar de diversen instanties.

Namens het Bestuur van de OGH ,

Taecke Halma (voorzitter)

Marijke Sijbrands

Danielle Will

Remco de Vries

Ferdie Renkens

Vragen over ondernemen Coronavirus

Op rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u antwoorden op veel gestelde vragen van ondernemers. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 – 1351.

Regelingen voor bedrijven

Deeltijd-WW, Werktijdverkorting

Ondernemers met personeel die zwaar zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar als u tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van uw personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Kijk op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Financiële ondersteuning gemeente

Is uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan heeft u misschien recht op een Bbz-uitkering; > Bedrijven > contact en advies >Financiële hulp voor ondernemers

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren

Start wegwerkzaamheden aan de Rijksweg (Fase 5)

Gebr. Van Kessel gaat binnenkort starten met de voorbereidende werkzaamheden van fase 5.

We starten op 19 februari met de aanleg van een bypass ter hoogte van de McDonald’s in Malden. Vanaf ma 2 t/m woe 25 maart wordt het gemotoriseerde verkeer via de tijdelijke bypass geleid. Fietsers maken in beide richtingen gebruik van het fietspad aan de Oostzijde (McDonald’s zijde). (zie afbeelding)

De McDonald’s krijgt een tijdelijke in-/uitrit. De Bypass en tijdelijke in-/uitrit zijn nodig om een reconstructie van de weg uit te voeren.

Tijdens de werkzaamheden verwachten we enige verkeershinder. We adviseren het doorgaande verkeer om gebruik te maken van de omleiding over de A73 en N271 (in beide richtingen)

Voor meer informatie klik hier voor bijlage

Eindelijk het 1e Postcoderoosproject in de gemeente Heumen

Op 27 januari jongstleden vond de eerste informatiebijeenkomst plaats over het postcoderoosproject binnen de gemeente Heumen. Een 25-tal geïnteresseerde bewoners was aanwezig tijdens de presentatie.
Een postcoderoosproject is geschikt voor inwoners, maar ook voor MKB- bedrijven met een kleinzakelijke energie-aansluiting. 
De energiecoöperatie Energiek Heumen U.A. faciliteert participanten bij deelname in dit project middels de “aankoop” van minimaal 2 energiedelen en maximaal 38 energiedelen (een energiedeel staat gelijk aan 250 kWh per jaar)
Met deze participatie, waarbij Energiek Heumen in staat is om een zonne-installatie aan te laten leggen op een daartoe geschikt dak, kunt u als deelnemer gedurende 15 jaar uw energiebelasting terugverdienen en bovendien delen in de opbrengsten van de opgewekte stroom.
Er zijn momenteel 624 energiedelen beschikbaar, waarvan er inmiddels ruim 250 inmiddels zijn “verkocht”. 
Mocht u als ondernemer ook willen meedoen, laat het ons weten. De energiedelen kosten EUR 275,– per stuk excl. BTW
U kunt ons bereiken via info@energiekheumen.nl dan wel via onze voorzitter Henny Willemsen, mobiel 0651587140.
Op 12 maart a.s. vindt de vervolgbijeenkomst plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis te Malden. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Met energieke groet,
Henny Willemsen, voorzitter               Ton Albers, secretaris
 
Energiecoöperatie Gelderland U.A.
Boterdijk 23
6581 AA Malden
T     0646236900

3FM Serious Request 21 dec. in gemeente Heumen

In de week voor kerst (18-24 december) vindt ‘3FM Serious Request: The Lifeline’ plaats. Zes dj’s van 3FM lopen van Goes naar Groningen, terwijl ze 24 uur per dag live radio maken en acties bezoeken die luisteraars organiseren. Op zaterdag 21 december komt 3FM door de gemeente Heumen.

Met ‘The Lifeline’ zet 3FM zich dit jaar samen met het Rode Kruis in voor slachtoffers van mensenhandel, een verborgen drama dat wereldwijd 25 miljoen mensen treft. Mensenhandel komt overal voor, ook in Nederland. Hieronder leest u hoe u deze actie kunt steunen.

3FM Serious Request: The Lifeline

De dj’s starten op de Grote Markt in Goes op 18 december en eindigen op kerstavond op de Ossenmarkt in Groningen. Hier vindt de eindshow plaats en wordt de opbrengst van 3FM Serious Request: The Lifeline bekend gemaakt.

De route wordt afgelegd als estafette en bestaat uit verschillende etappes. De dj’s wisselen elkaar af bij zogenaamde chequepoints: feestelijke evenementen waar actievoerders en bezoekers naartoe kunnen komen om hun inzameling aan de actie te doneren. Etappe 11, gelopen door dj’s Mark en Rámon, komt door de gemeente Heumen. De dj’s vertrekken op 21 december om 02:00 vanuit het chequepoint in Grave en lopen door Nederasselt, Overasselt en Malden naar Nijmegen. In Nijmegen is weer een chequepoint, om 08:00 vertrekken dj’s Frank en Eva richting Arnhem.

Meer informatie over de route vindt u hier: www.3fm.nl/seriousrequest/route

U doet toch ook mee?

Er zijn drie mogelijkheden om dit goede doel te steunen: doneer een bedrag, bedenk een actie om geld in te zamelen en/of doe mee aan de sponsorloop.

1) Doneer eenmalig een bedrag naar keuze

Via de website kunt u een bedrag overmaken om de actie te steunen.

2) Bedenk een actie om geld in te zamelen
Organiseer een ludieke actie om geld op te halen. Bijvoorbeeld het bakken van koekjes, het organiseren van een game-marathon of het wassen van auto’s. Meld de actie aan via de 3FM-website en wie weet komen de dj’s bij u langs!

3) Loop mee met de Sponsorloop

De 3FM-dj’s gaan een heel eind lopen, maar u kunt ook meelopen. Meld u aan voor de sponsorloop, wandel een etappe (of meer) mee met de dj’s en laat u daarvoor sponsoren door vrienden, familie of collega’s.

Wilt u onderdeel uitmaken van dit bijzondere evenement? Bezoek dan de website van 3FM Serious Request: www.3fm.nl/seriousrequest. Hier vindt u meer informatie, antwoord op veelgestelde vragen en kunt u een actie aanmelden.

Uitnodiging netwerkavond Business Meets

Op 26 november 2019 organiseert RAN Business Ontmoet een gratis netwerkbijeenkomst ter ere van de aftrap van hun vernieuwde netwerkconcept Business Meets.
Na 3 succesvolle jaren RAN Business Ontmoet, waarin zij de netwerken van Arnhem en Nijmegen Business samenbrachten, is het tijd voor iets nieuws.

Omdat RAN Business Ontmoet de afgelopen jaren op een prettige manier heeft samengewerkt willen zij ook de businessclubleden van de OGH hiervoor uitnodigen en kennis laten maken met het nieuwe concept.

Op dinsdag 26 november om 17:00 uur is de kick-off bij Porsche Centrum Gelderland. Het belooft een gezellige netwerkavond te worden waarin Directeur en bevlogen autoliefhebber van Porsche, Mark Wegh, ons meeneemt in zijn droombaan van dit luxe autobedrijf. Daarnaast kan er genoten worden van een gratis walking dinner verzorgd door Gerard Kerkhoff van De Vereniging én worden er heerlijke drankjes geschonken die zelf afgerekend dienen te worden.

Aanmelden graag via www.business-meets.nl

Rijksweg blijft open tijdens groot onderhoud

De provincie Gelderland start op 2 september met groot onderhoud aan de Rijksweg van Malden naar Nijmegen. Daartoe zal de Rijksweg voor doorgaand verkeer deels gestremd zijn tussen begin september en eind november. De Rijksweg zal in tegenstelling tot eerdere berichten niet afgesloten worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd met versmalde rijstroken en een snelheid van 30 km/h. De weg blijft gewoon open bedrijven en omwonenden blijven bereikbaar.

Voor meer informatie klik hier voor bijlage