Enquete OGH

Welkom bij de jaarlijkse enquête van de OGH.
(dit jaar voor het eerst, dus starten we met een nulmeeting)

Op de volgende pagina's krijgt u 10 vragen/stellingen voorgelegd.
Het kost u maximaal 5 minuten om deze enquête in te vullen.
U geeft een rapportcijfer van 1 t/m 10 met een eventuele toelichting.
Het bestuur gebruikt de antwoorden om haar vereniging te optimaliseren.
Alvast dank voor uw deelname.

Vul uw naam in. (Veld leeg laten bij anonieme deelname)