Lidmaatschap

Lid worden

Is uw onderneming gevestigd in de gemeente Heumen? Vindt u het belangrijk dat er een vereniging is die opkomt voor de belangen van de ondernemers in de gemeente Heumen? En wilt u in contact komen met andere ondernemers om te netwerken? Word dan lid van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen.

De voordelen van uw lidmaatschap zijn:

  • Stem binnen de gemeente Heumen als ondernemer via de OGH petitie
  • Mogelijkheid tot presenteren van uw bedrijf aan medeleden
  • Deelgenoot van debatavonden met de wethouder Economische Zaken
  • Uw belangen als lid worden behartigd tijdens structureel overleg met de gemeente Heumen
  • Diverse netwerkbijeenkomsten, vaak voorzien van thema en onder het genot van een hapje en drankje
Wat kost het?

Voor € 240,00 excl. BTW per jaar (2022/2023) bent u lid van de ondernemersvereniging.

Voor nieuwe leden geldt er een kortingsregeling. De algemene ledenvergadering heeft een kortingsregeling vastgesteld voor nieuwe leden. Deze regeling houdt in dat alle nieuwe leden een korting ontvangen van 50 % op de contributie die verschuldigd is naar rato van het aantal maanden gelegen na de aanmelding. Voorbeeld: aanmelding in maart 2023, dan bedraagt de contributie voor 2023 voor het nieuwe lid 50% van 10/12 maal € 240,– (excl. BTW). Als voorwaarde geldt een lidmaatschap van minimaal 2 verenigingsjaren.

Een introductie

Voordat u lid wordt kunt u ook een keer naar een bijeenkomst gaan om te kijken of het iets voor u is. Meldt u zich dan aan via het secretariaat OGH.

Hoe meldt u zich aan?

Het aanmeldformulier kunt u hier afdrukken, vervolgens invullen en per mail of post retourneren aan het secretariaat OGH.

Opzegging

Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van het kalenderjaar. De statuten van de OGH bepalen dat in geval van opzegging in de loop van het kalenderjaar het opzeggende lid verantwoordelijk blijft voor de contributie van dat jaar. Dit betekent dus dat indien u in februari opzegt, u de contributie voor dat jaar nog dient te voldoen, en uw op
zegging pas op 1 januari van het volgend jaar ingaat.