"Samen kom je verder"

  enquette

  Welkom bij de jaarlijkse enquête van de OGH.
  (dit jaar voor het eerst, dus starten we met een nulmeeting)

  Op de volgende pagina's krijgt u 10 vragen/stellingen voorgelegd.
  Het kost u maximaal 5 minuten om deze enquête in te vullen.
  U geeft een rapportcijfer van 1 t/m 10 met een eventuele toelichting.
  Het bestuur gebruikt de antwoorden om haar vereniging te optimaliseren.
  Alvast dank voor uw deelname.

  Vul uw naam in. (Veld leeg laten bij anonieme deelname)